• VRC

Veenendaal volgt afwegingskader bij aanvragen opwekken van zonne-energie

VEENENDAAL Veenendaal gaat het nationaal afwegingskader hanteren bij aanvragen voor het opwekken van zonne-energie. Dat afwegingskader is tot stand gekomen nadat het Veenendaalse Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber daar moties over heeft ingediend die door de Kamer zijn overgenomen. Daarbij wordt de zorg uitgesproken over zonneparken die ertoe kunnen leiden dat landbouwgrond verdwijnt en de in de plaats komende zonneparken negatieve gevolgen kunnen hebben voor kwetsbare natuur en bodemleven.

Gerard van Wijk

Vanwege de grote bebouwingsdichtheid zijn er in Veenendaal weliswaar geen locaties fysiek beschikbaar voor het grootschalig opwekken van zonne-energie.

OPWEKDOELSTELLINGEN ,,Toch doen ondernemers in Veenendaal hun best om voor hun eigen bedrijf of voor een aantal omliggende bedrijven of inwoners, zonne-energie opwek te realiseren, om zo bij te dragen aan de opwekdoelstellingen van de gemeente."

Dit moet volgens het college zorgvuldig ingepast en afgewogen worden. Volgens wethouder Marco Verloop is de gemeente in het kader van de regionale energie strategie (RES) een traject ingegaan waarbij ook voor het grondgebied van Veenendaal uiteindelijk meer duidelijkheid komt over de ruimte voor en noodzaak van energie-energie. Hierbij wordt getoetst aan een voorkeursvolgorde waardoor eventueel onbenutte gronden kunnen worden gebruikt voor het opwekken van zonne-energie.