• Foto: Aart Aalbers/BDU

Teleurstelling bij oppositie is groot na begrotingsdebat

VEENENDAAL Veel irritatie over en weer in de raadzaal waar de raad debatteert over de programmabegroting 2020-2023. Dat zou een uitwerking moeten zijn van wat in juli is afgesproken bij behandeling van de kadernota. Maar volgens sommige fracties zijn er nieuwe elementen aan toegevoegd, maatregelen die mensen raken in het sociaal domein. Zoals het beëindigen van regelingen om lage inkomens te compenseren. Terwijl het integraal beleidsplan sociaal domein er begin volgend jaar nog aan moet komen.

Gerard van Wijk

Aanvankelijk wordt er donderdagavond 3,5 uur over gesproken, de finale volgde afgelopen maandagavond, nog eens 3 uur inclusief schorsingen. Er komen ook nog andere zaken voorbij, maar het vuur wordt met name aangewakkerd als het gaat om wat iedereen omschrijft als de 'meest kwetsbare groepen'. Vooral de ChristenUnie wordt op de korrel genomen, die partij zou van standpunt zijn veranderd onder druk van de overige coalitiepartners. Wat, uiteraard, wordt tegengesproken.

VEERTIG EURO Het CDA gaat er met gestrekt been in. ,,De meest kwetsbare groepen worden onevenredig geraakt. Als gevolg van dit beleid moeten sommigen van 40 euro per week rondkomen. Hier is sprake van een politiek proces over het hoofd van de minima."

ProVeenendaal verklaart onomwonden dat er vooroverleg geweest in de coalitie. ,,Dat is niet zo vreemd, het gebeurt meer. Maar om dat nou meteen achterkamertjespolitiek te noemen. We nemen met tegenzin sommige maatregelen in het sociaal domein, dat doet pijn. Maar gezien de financiële situatie van de gemeente moeten we keuzes maken."

VERWORPEN Een amendement van vrijwel de gehele oppositie wordt verworpen. Met dit voorstel wilden deze partijen het deel van de zogeheten zoekrichtingen compensatie lage inkomens opschorten. Even op de plank laten liggen tot begin volgend jaar de behandeling integraal beleidskader sociaal domein wordt besproken.

De teleurstelling bij de oppositie is groot. Omdat de compensaties meerkosten chronisch zieken en gehandicapten alsmede het eigen risico collectieve ziektekostenverzekering Menzis GarantVerzorgd 3 vervallen. ,,Met de mond belijden dat we opkomen voor de meest kwetsbare groepen, maar als puntje bij paaltje komt laten we ze gewoon stikken", zegt een raadslid.

MINIMAREGELING Daar wordt zoals te doen gebruikelijk door de coalitiepartijen anders over gedacht. Als 'doekje voor het bloeden' wordt een amendement van de ChristenUnie nog wel unaniem aangenomen. Omdat de oppositie dit na het verwerpen van het eigen voorstel nog het minst slecht vindt. Het bijstellen van de doelgroep minimaregelingen van 130 naar 120 procent van de bijstandsnorm wordt geschrapt.

Dat was het dan na 6,5 uur vergaderen in twee etappes. Met een uitslag van stemmingen die van te voren in steen konden worden gebeeldhouwd.