• Arianne

Overheid wil meer sturing bij peuteropvang

VEENENDAAL De regels voor peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie zijn gewijzigd. Een aanvulling van de regeling is nodig om beter aan te sluiten bij nieuwe wetgeving en lokale uitgangspunten. De overheid vraagt om meer te sturen, zegt wethouder Martijn Beek. Kwaliteit is hierbij een belangrijke factor. ,,Wij vinden het belangrijk dat zowel de algemene ontwikkeling als de taalontwikkeling bij peuters wordt gestimuleerd, zodat ze op hetzelfde basisniveau kunnen beginnen op de basisschool." Daar ontvangt de gemeente financiële middelen voor van de rijksoverheid en de gemeente stelt er zelf ook middelen voor beschikbaar.

Er zijn afspraken over de betrokkenheid van ouders. En er is in Veenendaal een platform waarbij de meeste belangrijke (grotere) kinderopvangorganisaties bij zijn betrokken. In de nieuwe regeling is het aanbod van peuteropvang gedurende minimaal vijf en maximaal acht uur per week, gedurende minimaal 40 en maximaal 48 weken per jaar.

Vanaf volgend jaar is het aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie 640 uur per kind per jaar, gedurende maximaal zes uur per dag en gedurende minimaal 40 en maximaal 48 weken per jaar. De maximale ouderbijdrage van ouders van peuters zonder voorschoolse educatie wordt bepaald door het aantal af te nemen uren te vermenigvuldigen met de inkomens afhankelijke bijdrage. De maximale ouderbijdrage van ouders van peuters met voorschoolse educatie wordt bepaald door 50 procent van het aantal af te nemen uren te vermenigvuldigen met de inkomensafhankelijke bijdrage. Organisaties die peuteropvang aanbieden hebben een doorverwijsplicht. Wanneer geen peuterplaats beschikbaar is verwijst de organisatie de ouder door naar een andere organisatie met een beschikbare plaats. Er dient een inspanning te worden gedaan om het ontstaan van een wachtlijst te voorkomen. Per kwartaal moet de aanbieder van kinderopvang een rapportage indienen over het aantal geplaatste kinderen peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie.