• Gemeente Veenendaal

Niet nog eens 1,70 meter tuin erbij

VEENENDAAL Aan de Nieuweweg-Noord is de verkeerssituatie onlangs ingrijpend veranderd. In plaats van de spoorwegovergang kwam er een tunnel onder het spoor. Tot de realisatie van de spoortunnel was er sprake van een provinciale weg. Nu is het een gemeentelijke weg geworden. Er is ook bewoning aan deze weg en de voortuin van één van de bewoners stak enigszins naar de kant van de weg uit, vergeleken met andere tuinen.

Niet veel, het gaat maar om ruim een halve meter. Die situatie blijft zoals het is, de gemeente heeft geen bezwaar. Maar de bewoner wilde er nog 1,70 meter bij en dat vindt de gemeente geen goed idee. Het college gaat de raad voorstellen ,,het verzoek tot onttrekking van een deel van de weg aan de openbaarheid voor verkeer af te wijzen."

Veiligheid en doorstroming van het verkeer waren voorname redenen om de spoortunnel te realiseren. Zeker nu er meer treinen gaan rijden op de route Utrecht-Ede. Veiligheid en overzichtelijkheid voor weggebruikers werpen een barrière op voor nog eens 1,70 meter tuin erbij.