• De raad sprak vijf kwartier over de verkeersafwikkeling van Kwintelooyen.

    BDU Archief

'Niet de bal bij college terugleggen'

VEENENDAAL De gemeenteraad had ruim vijf kwartier nodig om een besluit te nemen over een plan voor de verkeersafwikkeling van Kwintelooyen, het recreatiegebied tussen Rhenen en Veenendaal. Daar zijn beide gemeenten verantwoordelijk voor sinds het recreatieschap opgehouden is te bestaan. Het college wilde de benodigde één ton als bijdrage van Veenendaal uit de algemene reserve halen. Dat vonden met name de ChristenUnie, en in haar spoor ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal, geen goed idee. Het college werd gevraagd daar nog eens goed over na te denken en met een andere dekking te komen.

Gerard van Wijk

Er wordt maar uit de algemene reserve gegraaid en dat is volgens de ChristenUnie geen goed idee. Immers, de ondergrens is al bereikt. Het woord graaien valt verkeerd bij de SGP. Laten we het dan 'eruit halen' noemen, aldus de ChristenUnie.

Ook andere partijen vinden dat in dit geval de algemene reserve met rust moest worden gelaten. Maar de ChristenUnie heeft in eerste instantie geen voorstel welke begrotingspost dan kon worden aangesproken, ze wil dat aan het college overlaten. Dat valt weer verkeerd bij andere partijen.

De raad heeft het budgetrecht, we moeten niet de bal terug leggen bij het college, aldus de VVD. Soortgelijke taal komt van het CDA. De PvdA stelt vast dat het investering überhaupt niet in de begroting terug te vinden is.

FLAUWEKUL Lokaal Veenendaal zegt dat zaken nogal eens niet goed gaan en dat mag best worden gezegd. Hoe beter de stukken worden onderbouwd, hoe beter de discussie loopt. En daar schort het nogal eens aan. GroenLinks vindt deze discussie in ieder geval flauwekul. ,,Gaan we het hebben over de boekhoudkundige verwerking van iets waarvan we al lang weten dat het er aan komt?”

Immers, de honderdduizend euro die Veenendaal nu beschikbaar stelt voor de verkeersafwikkeling bij Kwintelooyen is binnengeharkt bij het opheffen van het recreatieschap. Vestzak broekzak, dus.

PRINCIPIËLE DISCUSSIE Wethouder Dylan Lochtenberg gaat er stevig in. Kom met een amendement met dekking, maak als raad keuzes, adviseert hij. ,,De informatie had beter in het raadsvoorstel verwoord kunnen worden. De raad heeft een rol, het college heeft een rol, dit is een principiële discussie. U heeft het budgetrecht, u bepaalt. En niet zeggen dat het college maar een dekking moet zoeken.”

Er wordt geschorst en een oplossing gevonden, de raad maakt een keuze en zoekt een dekking.

BESTEMMINGSRESERVE Het amendement van ChristenUnie, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal wordt in zoverre gewijzigd dat de bijdrage van honderdduizend euro wordt gedekt door binnen de begroting 2019 de bestemmingsreserve mobiliteit ruimte maken voor deze investering.

Het college gaat het uitvoeren. Zo is het spel en zo moet het gespeeld worden.