• Aart Aalbers

'Het is op het Stadsstrand soms echt een pokkeherrie'

VEENENDAAL De gemeenteraad krijgt in januari 2021 een nieuwe kaderstellende nota evenementenbeleid. Het nu geldende dateert uit 2015. Er verandert niet zo heel veel, bleek uit de 2,5 uur durende discussie in de raad. Maar er komt wel meer aandacht voor het geluidsniveau, het aantal decibellen, geproduceerd bij grotere evenementen.

Gerard van Wijk

In overeenstemming met een ontwikkeling in het land waarbij de maximaal toelaatbare geluidsnormen naar beneden worden bijgesteld, zoals in Amsterdam en Apeldoorn. Dan gaat het met name om evenementen in het centrum, zoals in Veenendaal op het Stadsstrand.

WEINIG NIEUWS Het leek een onschuldige aankondiging op de agenda van de gemeenteraad. Een wijziging op het evenementenbeleid 2015 van de gemeente Veenendaal. Maar de raad praatte er twee uur en 35 minuten over en na beraad over liefst zes amendementen, met name van de SGP, werd één motie aangenomen, van SGP (en CDA) die door de overige coalitiepartijen werd gesteund. Er komt op termijn, in januari 2021, een nieuw op te stellen nota over het evenementenbeleid, met visie en ambitie. Maar veranderen doet er weinig, zoveel werd duidelijk. Op het te tolereren aantal decibellen na.

GROTE EVENEMENTEN Het gaat de SGP vooral over de geluidsnormen die worden gehanteerd bij grote evenementen, bijvoorbeeld in het centrum met woningen in de directe nabijheid. ,,Het is soms inderdaad bij grotere evenementen nogal een pokkeherrie op het Stadsstrand", zegt een raadslid, geen SGP'er overigens.

Er kwam nogal wat spreektijd aan te pas en dat kwam omdat andere partijen vreesden dat de SGP het geluidsniveau zou gebruiken om het aantal evenementen te minimaliseren. Daar was volgens de SGP geen sprake van. Er werd gezegd dat steden als Amsterdam en Apeldoorn de geluidsnormen bij evenementen hebben teruggeschroefd.

85 DECIBEL Uitgangspunt is hierbij dat het geluidsniveau maximaal 85 decibel dient te zijn op gevels van de dichtstbijzijnde woningen of andere geluidsgevoelige objecten. Nu hanteert de Vereniging van Evenementenmakers een geluidsnorm van 103 decibel.

Het college maakt volgens de meeste partijen een goede afweging met het evenementenbeleid. Er is een wens voor een bruisende binnenstad, maar er is soms ook overlast. Daar moet een balans in gevonden worden. De normen en uitgangspunten blijven hetzelfde, maar er moet wel beter met omwonenden worden gecommuniceerd. Daar ontbreekt het nogal wel eens aan.