• Henny Jansen

GFe-afval bij hoogbouw opnieuw naar gemeenteraad

VEENENDAAL In Veenendaal liggen etensresten bij hoogbouw politiek gezien zwaar op de maag. Wat is het geval? Veel bewoners van hoogbouw willen graag een mogelijkheid om groente, fruit en etensresten (GFe) te scheiden van restafval. Vanwege het milieu en bovendien moet voor restafval worden betaald, voor GFe niet.

Gerard van Wijk

Dit najaar schoot de raadscommissie een voorstel van het college af om naar voorbeeld van Ede een proef te doen waarbij inwoners van hoogbouw de mogelijkheid werd geboden het GFe te scheiden van restafval.

HUISWERK Wel met voorwaarden. Jaap Pottjewijd (Lokaal Veenendaal) was kennelijk enige raadslid dat met arendsoog het voorstel had bekeken. De overige partijen vonden het in eerste instantie een goed idee. Pottjewijd vond het voorstel niet helder en ontdekte dat alle bewoners, of ze nu wel of niet aan de proef zouden deelnemen, de korting verliezen die zij hebben omdat ze het GFe niet kunnen scheiden van restafval. Dat kon toch niet de bedoeling zijn? Jawel, dat was wel de bedoeling. Waarop de raadscommissie besloot dat het college het huiswerk nog eens opnieuw moest doen.

Nu ligt er een nieuw voorstel. Hoewel, nieuw? Het is hetzelfde voorstel, alleen wat beter uitgeschreven, zegt wethouder Marco Verloop. Minimaal vijftig procent van de wooneenheden van een hoogbouwcomplex moet aangeven mee te willen doen met de inzameling van GFe, met een minimumaantal van twintig wooneenheden.

AFVALPAS Alleen de wooneenheden die mee willen doen krijgen toegang tot de GFe-container via hun afvalpas. De pijn zit er bij de raadscommissie in dat de korting voor het ontbreken van GFe-voorzieningen per 1 september volgend jaar komt te vervallen voor alle wooncomplexen van twintig wooneenheden en meer. Die korting zit er bij het nieuwe voorstel nog steeds in.

DREMPEL Desgevraagd laat Pottjewijd weten dat het raadsvoorstel voorheen niet duidelijk was uitgeschreven waardoor de raad op het verkeerde been was gezet en het voorstel bijna als hamerstuk wilde afhameren. ,,Nu is het duidelijker uitgeschreven, maar inhoudelijk ben ik het er nog steeds niet mee eens. Er wordt een drempel opgeworpen om mee te mogen doen. Bij een appartementencomplex van twintig wooneenheden moeten alle twintig huishoudens aangeven mee te willen doen. Als in dit voorbeeld negentien huishoudens mee willen doen en één huishouden dit niet aangeeft, dan alle twintig huishoudens het afval niet gescheiden aanbieden, maar wel de korting verliezen. Dat is niet eerlijk, je creëert hiermee beleid dat mensen tegen elkaar uitspeelt, omdat je financieel wordt benadeeld door een keus die iemand anders maakt.”

Pottjewijd zou willen dat het voor iedereen in de hoogbouw mogelijk wordt om afval te scheiden zonder voorwaarden. ,,Hiervan zijn de kosten iets hoger, maar dan hebben wij wel een duurzamer beleid.”