• Lex van Lieshout

Freule-affaire na 20 jaar naar Hoge Raad

VEENENDAAL Twintig jaar na het begin van de freule-affaire komt de Hoge Raad eraan te pas. Voormalig adviseur Hendrikus Keers van de Stichting Freule Lauta van Aysma gaat in cassatie van een veroordeling in hoger beroep waarbij hij is veroordeeld om 4,9 miljoen euro aan de gemeente over te maken.

Gerard van Wijk

In 1999 sloot de stichting een nieuwe lening af van circa 13 miljoen gulden om een eerste lening uit 1981 te kunnen aflossen. Het geld was bestemd om te investeren in ouderenhuisvesting aan de Kerkewijk. Het geld bleek echter te zijn verdwenen in een schimmig investeringsproject in de Verenigde Staten.

ONTSLAG De gemeente stond borg voor de lening en begon allerlei procedures, tegen bestuursleden, adviseurs van de stichting en tegen de betrokken bank. Daar werd later een schikking mee getroffen. De affaire kostte een wethouder Arie de Graaf zijn baan, hij nam zelf ontslag omdat hij niet voor zijn verantwoordelijkheid weg wilde lopen.

SCHADEVERGOEDING Eerder liet de gemeente op vragen van D66 weten dat ,,het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de gemeente de toegekende schadevergoeding ineens en volledig ontvangt." Wethouder financiën Marco Verloop heeft meermalen gezegd dat de gemeente blijft proberen de verantwoordelijken voor het miljoenendebacle aansprakelijk te stellen. ,,Het kan niet zo zijn dat de samenleving ervoor moet opdraaien."

AANGESPROKEN De gemeente is namelijk op zijn beurt door de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het Pensioenfonds Wilton Feijenoord (PWF) aangesproken als borg voor de door de stichting indertijd afgesloten geldleningen. Het procesbesluit meldt dat ,,voor de stichting atypische transacties konden worden en ook zijn aangegaan, waardoor aanzienlijke geldbedragen zijn verdwenen en de stichting daardoor niet aan haar aflossingsverplichtingen aan de NWB, BNG en PWF heeft kunnen voldoen en de gemeente onder meer door deze instanties is aangesproken en schade heeft geleden."