• Pixaby

Dubieuze debiteuren duperen Veenendaal dit jaar voor honderdzeventig mille

VEENENDAAL De gemeentelijke invorderingsambtenaar moet ieder jaar van zijn wettelijke plicht worden ontheven om verdere pogingen te doen tot invordering van vorderingen. Dat is ook nu weer gebeurd. Het betreft oninbare vorderingen, van bedrijven die failliet zijn gegaan, van mensen die overleden zijn, of naar het buitenland vertrokken of die in de schuldsanering terecht zijn gekomen.

Gerard van Wijk

Het gaat dit jaar om een totaal aan oninbare vorderingen van 170.029 euro. Dat wordt voor het grootste deel ten laste gebracht van de gemeentelijke voorziening dubieuze debiteuren, voor een kleiner deel ten laste van de post reclamebelasting als gevolg van oninbare reclamebelasting, en voor een nog kleiner deel te verrekenen bij de subsidievaststelling met Winkelstad Veenendaal als gevolg van oninbare belastingaanslagen.

Volgens wethouder Marco Verloop is het totaal aan oninbare vorderingen de laatste jaren vrijwel gelijk. Vorig jaar werd 169.802 euro afgeboekt. In de jaren van de economische crisis waren er meer vorderingen niet te innen.