• Gemeente Veenendaal

College doet geen suggesties aan Rekenkamer

VEENENDAAL Het college zal geen suggesties indienen voor het onderzoeksplan 2020 van de lokale Rekenkamercommissie. ,,Ieder jaar komt dat verzoek, maar wij dienen nooit suggesties in. Dat laten wij aan de gemeenteraad over, het is een onderdeel van de controlerende rol van de raad", zegt wethouder Marco Verloop.

De Rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de raad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Met de onderzoeken wil de Rekenkamer een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijke bestuur.

Alle verzoeken voor een onderzoek die worden ontvangen komen op een verzamellijst. In de tweede helft van het jaar bepaalt de Rekenkamer welke onderwerpen volgend jaar onderzocht gaan worden. Het onderzoeksplan geeft weer wat de Rekenkamer gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt.

Dit jaar onderzocht de Rekenkamer, samen met de Rekenkamers van Ede, Rhenen en Wageningen, of de deelnemende gemeenteraden in de gemeenschappelijke regeling FoodValley voldoende inzicht hebben in de voortgang van de bereikte of te bereiken maatschappelijke doelen en resultaten, alsmede de hiermee gemoeide kosten en baten. Acht gemeenten werken samen met bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek aan de ambitie van de regio om in 2025 hét agrofoodcentrum van Europa te zijn. In de regio wonen in totaal 345.000 inwoners.

Nieuwe onderzoeken betreffen het cultuurbeleid en het integraal huisvestingsplan onderwijs, in relatie tot de verwezenlijking van integrale kindcentra (IKC´s). Met de bouw van het eerste IKC, in Veenendaal-West, is recent begonnen.