• Volgens het college zou het kunnen dat bewoners minder geneigd zijn aangifte te doen als dit niet leidt tot het oplossen van de zaak.

    Jeroen van der Veer

'Politie wil iedere zaak oppakken'

VEENENDAAL Het basisteam Heuvelrug van de politie heeft een werkvoorraad, het aantal wisselt sterk. ,,Het zijn bijna allemaal zaken waar wel aan wordt gewerkt, maar die nog niet meteen worden opgepakt. Het zijn ook niet per se zaken die niet behandeld gaan worden, maar soms minder prioriteit hebben, omdat andere (zwaardere) zaken voorgaan. Insteek is dat elke zaak wordt opgepakt.”

Gerard van Wijk

Aldus het college in antwoord op schriftelijke vragen van Lokaal Veenendaal over het bericht dat landelijk 16.000 zaken door de politie niet in behandeling worden genomen vanwege een tekort aan politiemensen.

INZETBAARHEID Hoe staat de situatie er in Midden Nederland voor, wilde Lokaal Veenendaal weten. De regionale eenheid Midden Nederland van de politie telt ruim 4700 mensen. Eerder werd bekend dat dit politiekorps er 5,4 miljoen euro bij krijgt om de inzetbaarheid van agenten in de regio te vergroten. Komende jaren komen er 55 politiemensen bij op een landelijk totaal van 1100 extra agenten.

Recent heeft de burgemeester van Utrecht, namens het regionaal veiligheidscollege, minister Grapperhaus (Justitie) laten weten dat het in Midden Nederland goed lijkt te gaan: de welvaart stijgt, de werkloosheid neemt af, het gevoel van veiligheid neemt toe en de zichtbare criminaliteit neemt af. ,,Zo op het eerste gezicht kan het niet mooier. Maar onder de oppervlakte sluimert een andere, harde werkelijkheid van georganiseerde criminaliteit.

Ook in deze veranderende werkelijkheid willen de 39 gemeenten met het openbaar ministerie en de politie de komende jaren het verschil maken.”

ONBALANS Ondanks de uitbreiding met 55 politiemensen zijn er zorgen over de toenemende onbalans tussen de ontwikkelingen in de eenheid en de beschikbare politiecapaciteit om het voorkomende politiewerk adequaat en professioneel op te kunnen pakken. Er is inmiddels een afspraak gemaakt met korpschef Akerboom en de burgemeesters van de Heuvelruggemeenten over de politiecapaciteit.

Volgens het college is de insteek bij de politie dat alle zaken worden opgepakt. ,,Wegstrepen is niet het juiste woord.”

SLACHTOFFERIMPACT Lokaal Veenendaal wilde weten wat de prioriteit is bij het wegstrepen van zaken. ,,In elke zaak wordt de impact van de zaak bekeken en wordt rekening gehouden met de slachtofferimpact. Dat heeft de hoogste prioriteit.” De vraag is ook wat voor gevolgen een en ander heeft voor de aangiftebereidheid onder de bevolking.

Volgens het college zou het kunnen dat bewoners minder geneigd zijn aangifte te doen als dit niet leidt tot het oplossen van de zaak. ,,Het kan zijn dat zij alleen in die zaken aangifte doen als zij dit nodig hebben voor het vervangen van een gestolen fiets of voor de verzekering vanwege een woninginbraak.”