• Lex van Lieshout

Pleidooi voor sociale woningbouw

VEENENDAAL Een inspreker en fracties als de PvdA, CDA en SP hielden in de vergadering van de raadscommissie een pleidooi voor (meer) sociale woningbouw. Er is nu 35 procent sociale woningbouw en 65 procent vrije sector, terwijl het college al gedurende jaren streeft naar minimaal 30 procent sociale woningbouw. Dat zou minimaal 35 procent moeten worden, vinden genoemde partijen.

Volgens het CDA is het noemen van percentages ,,langzamerhand een symboolfunctie." Er werd bijgezegd dat door de koopkrachtontwikkeling meer vraag komt naar sociale woningen. Volgens wethouder Marieke Overduin gaat het erom uit te zoeken hoeveel er daadwerkelijk nodig is.

De Woonvisie 2014-2019 stond op de agenda, waarbij sommigen het grappig vonden dat gesproken werd over de visie op een jaar (2014) dat achter ons ligt. De verwachting is dat het aantal huishoudens in Veenendaal tot 2040 nog zal groeien. In de visie wordt prioriteit toegekend aan mensen met lage inkomens en mensen met een zorgvraag.

Volgens de PvdA komen er voor de lagere inkomens steeds minder mogelijkheden op betaalbare woningen. ,,Het college zegt dat marktwerking voor evenwicht zorgt, maar daar blijkt niets van." Het CDA vindt dat duurzaamheid veel meer aandacht vraagt. ,,Dat is voor het college een aangelegen punt, we hebben zelfs een wethouder duurzaamheid", aldus Overduin. Dat is haar collega Nermina Kundic. De Woonvisie komt nog in de raadsvergadering aan de orde.