• Grote gazons moeten omgevormd worden tot ruige bloembermen.

Pleidooi voor ruige bloembermen

VEENENDAAL Grote gazons die geen recreatiebestemming hebben, omvormen naar ruige bloembermen. Die hoeven maar één of twee keer per jaar te worden gemaaid. Eventueel een meter gazon behouden langs stoep of fietspad. Dit is één van de vele, door bewoners aangedragen ideeën, die een werkgroep groen uit de gemeenteraad mocht ontvangen. Onder het motto 'aan de slag met groen in de stad', omdat allerwegen wordt ervaren dat de verstening toeneemt en er beter moet worden nagedacht over het belang van groen in een stedelijke samenleving.

Gerard van Wijk

Enthousiast worden ruige bloembermen aanbevolen. ,,Gefaseerd maaien zodat altijd een gedeelte lang de winter ingaat voor overwintering van insecten.” Waar genoeg ruimte is willen bewoners groepjes inheemse heesters (hazelaar, meidoorn, sleedoorn) samen met een boom planten in ruige bermen.

Ruige bloembermen kunnen ook afgebakend worden met hagen. ,,Hagen, waar vaste planten onder groeien, zijn weer interessant voor veel vogels.”

BAKKEN In straten waar nu nog weinig groen en weinig ruimte is, willen bewoners verhoogde bakken en schalen plaatsen met bijvoorbeeld droogte minnende planten erin. ,,In nieuwbouwwijken meer ruimte voor groen creëren. Kleinschalig groen in de straten, kleine straatbomen. Maar in de wijk overal grootschalige groenplekken zodat iedere inwoner groen dichtbij huis heeft.”

Het beheer van groen moet er in deze zienswijze op gericht zijn natuurwaarde te behouden of te vergroten. Dat betekent geen gebruik van gif, in schoffelperken bodembedekkers tolereren, bosplantsoenen gefaseerd maaien, waar mogelijk niet machinaal maaien of zagen en meer leven brengen in sloten door verbetering van de waterkwaliteit.

ONTWIKKELING Het lijkt logisch, maar bewoners benadrukken het nog maar eens: als je bomen plant houdt dan rekening met de uiteindelijke grootte zodat hij zich mooi kan ontwikkelen.

,,Bij drukke wegen in Veenendaal eventueel tunnels aanleggen voor amfibieën en kleine zoogdieren. We moeten als mens beseffen dat onze drang naar netheid het soms moeilijk maakt voor plant en dier. Dus hoe minder de mens ingrijpt, hoe mooier het groen vaak wordt en bio divers.”

VERTICAAL GROEN Ideeën voor een groen Veenendaal zijn ook groene flats door middel van wanden en balkons (een verticaal bos genoemd, zoals in Utrecht en Eindhoven). Alsmede groene begroeide daken, het uitgeven van compostbakken, zoals eerder gedaan. Schooltuintjes voor kinderen en pluktuinen voor volwassenen staan ook hoog aangeschreven.

BESTRATING Een bewoner laat weten dat hij in het centrum woont en dat daar ,,zelfs de grote bonte specht in zijn tuin te gast is.” Maar in zijn woonomgeving ziet hij alleen nog maar bestrate tuinen. ,,Dan vinden ze het nog vreemd dat er geen vlinders, bijen en vogels meer komen…”.