• Archieffoto BDU

Plastic scheiden blijft lonen

VEENENDAAL Het scheiden door huishoudens van plastic afval van restafval blijft lonen. Omdat voor de hoeveelheid aangeboden restafval moet worden betaald, maar dit geldt niet voor plastic.

De vraag was of het voor huishoudens nog wel de moeite waard is het ingezamelde plastic gescheiden aan te leveren nu het soms wordt verbrand in afvalenergiecentrales. Dat komt omdat de vraag naar plastic vanuit China, de belangrijkste afzetmarkt, daalt. Hierdoor staan de prijzen onder druk. Volgens een gemeentelijk woordvoerder wordt de inzameling van huishoudelijk plastic bekostigd vanuit de verpakkingsindustrie. ,,Zonder dat geld kan de keten niet kostendekkend worden gesloten. Het overheidsbeleid richt zich met name op het inzamelen. Het beleid zou mede gericht moeten zijn op het vergroten van de vraag naar gerecyclede materialen. Intussen gaat het inzamelen van huishoudelijk plastic door. Overheid, VNG en verpakkingsindustrie hebben daar voor meerdere jaren garanties en controles voor afgesproken."

Door de lage olieprijs kiezen producten van plastics en plastic producten weer vaker voor olie als grondstof in plaats van gebruikt plastic te recyclen. Het proces van inzamelen en recyclen van huishoudelijk afval is in handen van gemeenten. Die krijgen een vergoeding van de verpakkingsindustrie.