• Foto Janus Visser/BDU

Plan voor 'meer reuring' op Kwintelooijen

VEENENDAAL Een van de doelstellingen van de Club Kwintelooijen (de gemeenten Rhenen en Veenendaal) is de ontwikkeling van een nieuw recreatief concept voor dit natuurgebied, dat passend is voor de omgeving en dat draagvlak vindt bij de omwonenden en andere belanghebbenden. Die ambitie staat, nu nog de uitvoering. Het college van Veenendaal heeft vorige week het 'perspectief Kwintelooijen' vastgesteld. Tachtig procent van de bezoekers komt uit Veenendaal, zegt wethouder Dylan Lochtenberg. ,,Er wordt gedacht aan het realiseren van een voorziening, maar het moet wel iets toevoegen."

Gerard van Wijk

Club Kwintelooijen is de erfenis van het inmiddels opgeheven recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommerijngebied, tot begin dit jaar verantwoordelijk voor het natuurgebied. Er is een analyse gemaakt welke kant het op moet. ,,Utrecht is in Nederland, samen met Flevoland, de provincie waar de bevolking de komende decennia het sterkst toeneemt. In 2030 zijn er in de provincie ten opzichte van 2010 meer dan 120.000 inwoners bijgekomen. Nu al is er lokaal sprake van tekorten aan recreatieve gebieden. Dit zal zonder uitbreiding van goed bereikbare 'uitloopgebieden' verder toenemen."

DRIE RICHTINGEN Er is een drietal ontwikkelrichtingen gelanceerd, die overigens niet veel van elkaar verschillen. In alle gevallen wordt de natuur gerespecteerd, waarbij in het ene geval het vizier meer gericht is op niet veel meer dan de bewoners van Rhenen en Veenendaal, en in het andere geval ook bezoekers van buitenaf. Een eindbeeld: 'Kwintelooijen is aantrekkelijk voor het maken van een wandeling en het beleven van de natuur en de historie van het gebied. Je leert de historie en de geologie van het gebied kennen. De grote grazers vormen een essentieel en leuke toevoeging in het landschap en dragen bij aan het beheer van het gebied. Er worden net als nu sportieve evenementen in het gebied georganiseerd. Mogelijk wordt het aantal evenementen uitgebreid met bijvoorbeeld hardloopwedstrijden of mud runs. In het gebied kan je wat drinken bij een (kleinschalige) horecagelegenheid. De bestaande motorcrossbaan, MTB-route blijven natuurlijk aanwezig in het gebied zodat deze kunnen worden gebruikt'.

REURING Er wordt gedacht aan meer reuring in het gebied, met horeca (streekproducten), activiteiten voor gezinnen, een informatiecentrum, cursussen en excursies, een blotevoetenpad, de komst van een uitkijktoren. Uitgangspunt is steeds dat het DNA van Kwintelooijen niet wordt aangetast. Zowel Rhenen als Veenendaal draagt jaarlijks 35.000 euro bij aan de exploitatie van Kwintelooijen. In ruil voor de overname ontvangt Club Kwintelooijen 220.000 euro van het voormalige recreatieschap. Het moet de weg effenen naar een nieuw recreatief concept.