• Cultuurfabriek

Plan van aanpak voor cultureel erfgoed

VEENENDAAL Veenendaal telt 108 gemeentelijke monumenten. De lijst is enige jaren geleden geïnventariseerd. Verder was er nagenoeg geen beleid voor wat betreft behoud van het cultureel erfgoed. In het twee jaar geleden geformuleerde raadsprogramma is opgenomen dat de gemeente zich inspant om het (industrieel) erfgoed in Veenendaal te behouden. Nu is er een plan van aanpak voor. ,,Cultureel erfgoed is ook economisch interessant."

Het college heeft gekozen voor een middenscenario, gericht op het 'verhaal van Veenendaal'. Hierbij gaat het om de ontwikkeling verbonden met het handelsverleden, de wol- en sigarenindustrie, alsmede een focus op het centrum, de linten en enige historische industriële complexen. Daarmee is niet gekozen voor een 'hoge ambitie', waarbij het cultureel erfgoed in heel Veenendaal aan bod komt, en ook niet voor een laag scenario waarbij alleen wordt voldaan een de wettelijke eisen.

De rijksoverheid wil namelijk dat er beleid wordt gevoerd op cultureel erfgoed. Bij de uitvoering van het plan wordt gedacht aan een verbinding met recreatief winkelen en toerisme en een koppeling aan het bezoekerscentrum van Fort aan de Buursteeg. Met een fietsverbinding zou de koppeling kunnen worden gerealiseerd. In de afgelopen jaren werd de Bernard van Kreelpoort in het oog gebracht en ontstond de Cultuurfabriek, met onderdelen van de voormalige Hollandia Wol.

Onderzocht kan worden ,,of meer van dit soort pareltjes" aan de vergetelheid ontrukt kunnen worden. Ook zou beleid van karakteristieke panden geen overbodige luxe zijn. Dat is er namelijk nu niet, wordt vastgesteld. In eerste instantie zou voor verwezenlijking van het 'verhaal van Veenendaal' 20.000 euro beschikbaar moeten komen, ofwel 1800 uur aan eigen gemeentelijke arbeid. Bij bespreking van de komende kadernota komt dit aan de orde.