• Foto: Jolanda van Brenk

Piet de Vrije: 'Gevraagd toon te matigen'

VEENENDAAL ,,Via via ben ik door het college benaderd met het verzoek mijn toon te matigen”, zegt Piet de Vrije. Als voormalig directeur van de woningcorporatie Patrimonium is hij geen onbekende in Veenendaal. In diverse publicaties maakte hij voor de beëdiging van Gert-Jan Kats tot nieuwe burgemeester duidelijk het niet eens te zijn met zijn benoeming.

Gerard van Wijk

De uitgangspunten van de SGP zouden niet combineerbaar zijn met het burgemeestersambt. Inmiddels heeft de PvdA schriftelijke vragen aan het college gesteld of er inderdaad sprake is van 'censuur' wanneer een inwoner zijn mening in het openbaar uitspreekt.

HOERASTEMMING Dat de uitlatingen van Piet de Vrije bij sommigen op het gemeentehuis verkeerd zijn gevallen, is duidelijk. Het bedierf een beetje de 'hoerastemming'. Maar zowel De Vrije als de PvdA geven aan dat ze niet waren gericht tegen de nieuwe burgemeester als persoon, maar tegen de aanstelling van een SGP´er als burgemeester.

,,De Vrije heeft geen discriminerende of aanstootgevende taal gebruikt ten aanzien van de heer Kats zelf", aldus de PvdA. ,,Het gaat er om dat volgens de SGP de gemeentelijke overheid haar gezag niet ontleent aan het volk en zij haar beleid niet kan afleiden van of aanpassen aan het maatschappelijk draagvlak of aan de heersende mening in de samenleving. In deze visie is de overheid verantwoording schuldig aan God en deze erkenning moet uitgangspunt zijn van beleid en bestuur."

ONVERENIGBAAR Dat is volgens meerdere criticasters onverenigbaar met de taken van een burgemeester. Tenslotte dateert de scheiding van kerk en staat in Nederland al uit de negentiende eeuw. De woordvoerder van de gemeente laat weten dat geen enkel lid van het college Piet de Vrije heeft aangesproken op zijn actieve communicatie in de media. ,,Het is ons niet duidelijk hoe dit verhaal is ontstaan, maar het college heeft als uitgangspunt dat iedereen het recht heeft een mening te hebben."

Ook Patrimonium zou vanuit het gemeentehuis niet benaderd zijn met de vraag om De Vrije 'in het gareel te houden'. Een woordvoerder van Patrimonium ontkent ook een dergelijk verzoek. ,,Hij was vroeger onze directeur, maar is met pensioen. Het zijn privé uitlatingen, het is een politieke kwestie en daar blijven wij als corporatie buiten."

De Vrije, geconfronteerd met deze ontkenningen, stelt ietwat ironisch vast dat hij zijn bron kennelijk verkeerd heeft begrepen, hoewel hij het een betrouwbare bron vindt.