• ANWB

'Pictogrammen op fietspad op één plek proberen'

VEENENDAAL Veenendaal is één van de vijf gemeenten die genomineerd zijn voor de titel 'Fietsstad van 2018'. Maar pictogrammen op fietspaden wil Veenendaal voorlopig niet. De gemeente Utrecht wel. Daar moeten drie eenvoudige pictogrammen ervoor zorgen dat de vele fietsers hun fietslamp aandoen in de maanden met meer donkere uren. De eerste ervaringen zijn hoopvol.

Gerard van Wijk

In de eerste anderhalve maand dat de pictogrammen in het wegdek zijn aangebracht, is het aantal fietsers met licht met bijna twintig procent gestegen. Gehoopt wordt dat het aantal verkeersslachtoffers gaat verminderen. In Veenendaal gebeuren relatief gezien veel verkeersongelukken waarbij fietsers betrokken zijn. De precieze cijfers zijn niet bekend, niet van ieder ongeval wordt melding gemaakt.

PROEF De eerste proef met pictogrammen op het fietspad werd uitgevoerd in Nijmegen en werd geïntieerd door de ANWB. Met pictogrammen, ofwel plaatjes, wordt de fietser geattendeerd op het belang van licht op je fiets. Een hand die een dynamo aanzet, een hand die het knopje van de koplamp indrukt en tot slot de instructie 'zet je licht aan'. Wel met een glimlach erbij, zodat het geheel niet te belerend overkomt. Volgens de ANWB is het in veel gevallen geen onwil om zonder lcht op de fiets te zitten, maar wordt er gewoon niet aan gedacht. Verder hebben veel fietsers, en met name jongere verkeersdeelnemers, niet in de gaten dat een automobilist een fietser in het donker, bij schemer of slecht weer pas op het laatste moment ziet.

PICTOGRAMMEN Johan Overvest van de afdeling Veenendaal van de Fietsersbond vindt het goed om de nieuwe methode met pictogrammen proefondervindelijk te bekijken. „Maar mensen gaan er aan wennen, je ziet die pictogrammen ook overdag. Toch zou het een goed idee zijn om het ook in Veenendaal op één plek te proberen, dat moet toch geen probleem zijn. Veenendaal mag zich terecht fietstad noemen, dat kunnen we uitbouwen. Veenendalers zijn behoorlijk tevreden over de voorzieningen. Dat betekent echter niet dat er niets te verbeteren valt."

ACTIE Anders dan in andere jaren heeft de Fietsersbond dit najaar geen fietsverlichtingsactie gehouden. Sommige medewerkers werden te oud en zijn ermee gestopt, anderen gaven aan geen tijd te hebben. Ook is er meer sprake van elektrisch licht op fietsen.

CAMPAGNE Op schriftelijke vragen van de SGP zegt het college dat zij de proef met pictogrammen en de resultaten hiervan „in de gaten blijft houden, net als andere campagnemogelijkheden. Dat kan in de toekomst leiden tot een bijsturing van het beleid." De gemeente doet ieder jaar mee aan de landelijke fietsverlichtingscampagne in de maand november van het ministerie. „Hiervoor worden posters met de tekst 'Ik val op' op driehoeksborden en in de abri´s van bushaltes geplaatst. Dat gebeurt op 35 locaties in Veenendaal. Met de campagne geven wij ruim aandacht aan het gebruik van fietsverlichting."