• Laura Vink

Peuters in leegstaande schoollokalen

VEENENDAAL Het college is 'vanzelfsprekend' positief tegenover het onderbrengen van peuterspeelzalen in leegstaande schoollokalen. Dat wordt gezegd in antwoord op medio november gestelde schriftelijke vragen van de ChristenUnie.

Wel moet bij het medegebruik en verhuur een kostprijsdekkende vergoeding worden betaald, volgens de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is volgens het college primair een taak van de scholen om binnen de wet- en regelgeving hier uitvoering aan te geven. Worden de werkelijke kosten niet doorberekend, dan is er sprake van indirecte subsidiëring van de huurder.

De gemeente voert overleg met de schoolbesturen over de inzet van leegstaande vierkante meters in de gebouwen ,,om te bekijken op welke wijze de integrale kindcentra kunnen worden vormgegeven." Er waren ook vragen over de situatie van het peuterspeelzaalwerk vanaf januari 2016, maar daar is inmiddels duidelijkheid over. Het peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden binnen de kinderopvang door verschillende organisaties in Veenendaal.