• Aart Aalbers

PDV aan Groeneveldselaan heeft de toekomst

VEENENDAAL De PDV-locaties die er zijn, hebben de toekomst. Dat zegt demissionair wethouder Marco Verloop als reactie op een na zes jaar geactualiseerd beleid over PDV en GDV in FoodValley. Er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de PDV-locatie aan de Groeneveldselaan. De straat maakt al jaren een uiterst rommelige indruk, aan de ene kant is er volop leven en aan de andere kant staat de boel er grotendeels leeg en troosteloos bij. PDV staat voor perifere detailhandels vestigingen en GDV voor grootschalige detailhandels vestigingen.

Gerard van Wijk

,,We kunnen ons goed vinden in het geactualiseerde beleid. Het is voor een groot deel hetzelfde gebleven", aldus Verloop. Maar er zijn toch een aantal belangrijke wijzigingen. De inzet van de gemeente was vooral gericht op voortzetting van het bestaande beleid. Door de regionale afspraken zijn er nu mogelijkheden voor uitbreiding en nieuwe locaties. Per saldo neemt het aantal vierkante meters PDV niet toe. Nieuwe ontwikkelingen kunnen worden verwezenlijkt als elders in FoodValley onrendabele vierkante meters PDV worden opgeheven. De verwachting is dat dit ook gaat gebeuren. ,,Doel is concentratie van PDV (wonen, doe-het-zelf, tuincentra) in grote, aantrekelijke PDV-locaties met veel keuzemogelijkheid voor de consument." 

VERVOLGONDERZOEK Het demissionaire college geeft als toelichting dat dit ,,voor Veenendaal gevolgen heeft voor de mogelijke ontwikkeling van PDV aan de westzijde van de Groeneveldselaan. Daar ligt nu nog de bestemming bedrijven op, maar mocht er een wens bestaan om dit om te zetten in PDV dan zullen daar eerst onrendabele vierkante meters PDV voor uit de markt genomen moeten worden." Daarover komt een vervolgonderzoek. Ook is afgesproken dat er ruimere mogelijkheden komen voor vestiging van afhaalcentra/Pick Up Points. Het beleid was de vestiging bij een supermarkt toe te staan. In het nieuwe beleid zijn er ook mogelijkheden buiten de bestaande winkelcentra op goed bereikbare locaties en onder strikte voorwaarden.

AFSPRAKEN De actualisering van het PDV/GDV-beleid is ingegeven door de wens in te spelen op modern consumentengedrag en dat randvoorwaarden biedt voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Het zijn afspraken tussen de acht gemeenten die deel uitmaken van FoodValley en de provincies Gelderland en Utrecht. Veenendaal heeft volgens de meest recente gegevens 181.300 vierkante meters winkelvloeroppervlak, inclusief een leegstand van 23.400 vierkante meters. Dat is beduidend meer dan in Ede, waar de leegstand dit jaar 17.500 vierkante meters bedraagt. Ten opzichte van 2010 is de leegstand in de regio met circa 20 procent toegenomen.

ZONDAGOPENSTELLING Wat betreft de perifere detailhandel wordt in het beleid van FoodValley de zondagopenstelling ,,heel belangrijk" gevonden. Wanneer de winkels op zondag dicht blijven leidt dat tot verlies aan omzet aan omliggende regio's die wel een zondagopenstelling hebben. Aanbevolen wordt in dit opzicht een goed beleid, met gemeentelijke afstemming (gemeenten onderling en met eigen ondernemers) die consumenten moeten verleiden naar binnensteden te komen.