• De J.G. Sandbrinkstraat vanaf de Kerkewijk zijde.

    Aart Aalbers

'PC Sandbrinkstraat' op de schop

VEENENDAAL Elke stad en dorp heeft wel een 'zien en gezien worden' straat, aangepast aan het aantal inwoners en de toeristenstroom. Zo'n straat met terrassen, voor een lunch, diner of het heffen van een glas, tegelijkertijd passerende ofwel flanerende voorbijgangers groetend. Veenendaal heeft ook zo'n straat, de J.G. Sandbrinkstraat, in de horeca- en cultuurschakel tussen de Markt en Brouwersgracht naar het Kees Stipplein.

Gerard van Wijk

Maar er moet wel iets aan worden gesleuteld. Het is nu geen ideale indeling, de straat is smal en behalve wandelaars rijden er ook auto's, scooters en fietsers. Het afgelopen halfjaar hebben ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners hun mening kunnen geven over wat er naar hun idee zou moeten gebeuren om het geheel veiliger en aantrekkelijker te maken. Inmiddels ligt er een herinrichtingsplan op tafel, waar de raadscommissie in februari naar gekeken heeft.

RAAD Er is overwegend positief gereageerd op het voorliggende plan. De benodigde financiën zijn meegenomen in de kaderbrief, waar begin volgende maand door de raad over wordt gesproken. ,,Op dit moment wordt er, samen met de omgeving, gewerkt aan een definitief plan. Hierbij worden ook de opmerkingen vanuit de raadscommissie verwerkt. Nadat de raad de middelen beschikbaar heeft gesteld zal de uitvoering plaatsvinden. Er is nog geen exacte datum te noemen dat de plannen worden gepresenteerd”, aldus de gemeentelijk woordvoerder.

De kosten liegen er niet om: 590.000 euro. Maar dan heb je ook wat, zeggen betrokkenen. Dan heb je onder meer nieuw straatwerk (ruim vijfduizend vierkante meter kost alleen al bijna een kwart miljoen euro), nieuw straatmeubilair en het aanbrengen van spel-, speel- en groenelementen ,,om de sfeer en beleving in het gebied te vergroten.”

VOETGANGERS Bedoeling is dat er over de gehele lengte van de straat aan de noord- en zuidzijde ruimte komt voor voetgangers. ,,Deze ruimte sluit aan op het plein voor het gemeentehuis en op de Hoofdstraat, functioneel en in materiaal en kleur van de verharding.” In het westelijk deel komt ruimte voor voetgangers langs de terrassen. ,,De terrassen worden duidelijk begrensd om te voorkomen dat de terrasmeubels op het voetpad staan.”

BEVOORRADING In het westelijk deel is er een strook voor fietsers, automobilisten en bevoorrading. In het oostelijk deel van de straat wordt de ruimte voor de auto duidelijk gemarkeerd, hier komt volgens de plannenmakers een herkenbare rijbaan.

FIETSEN Daar bevindt zich ook de entree van parkeergarage Corridor. ,,Er komen plekken voor het stallen van fietsen. Toch zal er nog gezocht moeten worden naar goed bereikbare stallingen voor fietsen voor centrumbezoekers buiten de Sandbrinkstraat.”