• Foto: Jan Pit/BDU

Patrimoniumlaan en Prins Bernhardlaan op de schop

VEENENDAAL Twee belangrijke verkeersaders in Veenendaal gaan dit jaar op de schop. De Patrimoniumlaan, het gedeelte tussen de Kerkewijk en de Frans Halslaan, wordt heringericht. Het dichtst bij het centrum gesitueerde deel van de Prins Bernhardlaan ondergaat een reconstructie. In beide gevallen is met de omwonenden gesproken en zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen. Volgens wethouder Engbert Stroobosscher hebben de omwonenden zich in het algemeen kunnen vinden in de veranderingen die worden aangebracht.

De werkzaamheden aan de Patrimoniumlaan starten begin juni en duren tot medio september. Het wordt een dertig kilometer gebied, waarbij de moeraseiken moeten wijken voor toekomstbestendige groenvoorzieningen, zoals veldesdoorns en amberbomen. Op alle kruispunten komen plateaus. De inrichting kost 630.000 euro.

Aan de Prins Bernhardlaan komen gescheiden fietspaden en koopt de gemeente van Dishman grond aan om zodoende meer parkeerplaatsen mogelijk te maken. Dat was een wens van de winkeliers. Er komt een gescheiden rioolsysteem. Op 1 mei gaan de werkzaamheden hier beginnen. Er is een krediet van bijna 1,7 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.