• Aart Aalbers

Patrimonium wijzigt haar koers

VEENENDAAL 'Fijn dat we dit nog konden maken', zegt Trees van Haarst. Zij volgde bijna één jaar geleden Piet de Vrije op als directeur van Patrimonium woonservice.

Gerard van Wijk

We hebben het over de 71 nieuwe appartementen die de corporatie afgelopen jaar opleverde aan het Schrijverspark. Vanuit het gemeentehuis was er jarenlang zicht op totaal verouderde flatwoningen. Die zijn gesloopt en ervoor in de plaats kwamen woningen waar Van Haarst terecht trots op is.

KOERSWIJZIGING De nieuwbouw sluit mooi aan op het ook al nieuwe stadshart Brouwerspoort. Maar nieuwbouw in deze vorm en kwaliteit voor de (aller)laagste inkomens is voor de corporatie niet meer te betalen. Dat betekent een koerswijziging: meer investeren in de bestaande woningvoorraad en in Veenendaal-Oost. Voor Patrimonium staat hierbij de betaalbaarheid voorop, bij voorkeur onder de 586 euro maandelijks. Sociale volkshuisvesting is tenslotte de kerntaak van de corporatie.

Enige tientallen miljoenen euro's worden de komende jaren geïnvesteerd in het Franse Gat. ,,Met de gemeente en bewoners gaan we kijken wat er nodig is om de woningen weer over een periode van een halve eeuw duurzaam en bewoonbaar te houden.

EVENWICHT Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, maar het gaat om evenwicht van betaalbaarheid en duurzaamheid." Het is een interessante uitdaging, waarbij over meerdere jaren per straat en complex wordt bepaald wat er dient te gebeuren. ,,We gaan uit van een gezamenlijke visie. Het is een van de meest authentieke wijken van Veenendaal, maar naar de huidige begrippen zijn de woningen aan de kleine kant. Het moet toekomstbestendig worden, terwijl we toch de betaalbaarheid goed in stand houden. We zijn er tot 2026 mee bezig."

BETAALBAARHEID Het is volgens Van Haarst niet zo dat door de komende tien jaar veel in het Franse Gat te investeren, er verder weinig tot niets in het vastgoed gaat gebeuren. ,,Wij willen al ons bezit op peil houden of brengen. Er zijn ook veel verbeteringen en groot onderhoudbeurten de komende jaren gepland. Wel heeft de verhuurdersheffing een effect op onze mogelijkheden. Meer afdragen aan Den Haag betekent natuurlijk altijd minder middelen. Maar wij kiezen ervoor wat scherper aan de (financiële) wind te varen door een nieuw huurbeleid te voeren waardoor de woningen bij een verandering goedkoper zijn ten opzichte van het vorige huurbeleid en blijvend meer te investeren in bestaand vastgoed. Daarbij zijn er ook voldoende middelen om nog in Veenendaal te bouwen, bijvoorbeeld in Oost. Maar wel soberder, we zetten dus meer in op betaalbaarheid."

WOONVISIE De vraag wat precies nodig is om aan de woningbehoefte te voldoen, vindt Van Haarst lastig te beantwoorden. ,,Wij varen op de reguliere demografische gegevens en wij breiden onze voorraad analoog hieraan uit. De gemeente gaat in haar woonvisie uit van dertig procent sociale woningbouw op de totale woningvoorraad. Of dat voldoende is hangt af van de economische en migratie-ontwikkelingen. Op basis van de bestaande bevolkingssamenstelling in Veenendaal vinden wij dat aan de krappe kant. Maar laten we eerst bezien hoe dit uitpakt."

Eerder heeft de nieuwe directeur van Patrimonium (7600 sociale huurwoningen, 60 medewerkers) vastgesteld dat Veenendaal ,,behoorlijk veel mensen heeft die op de rand van de armoedegrens leven, dat starters moeilijk aan de bak komen en veel mensen tijdelijk werk hebben. ,,Daar is met tijdelijke huisvesting nog niet voldoende op ingespeeld, bijvoorbeeld kleine verplaatsbare woningen. De gemeente wil daar nog niet zo aan."

NIET VEEL VRIENDEN Veel corporaties zijn volgens Van Haarst een nieuwe koers aan het varen ,,zodat de misstanden uit het verleden hopelijk niet meer gaan voorkomen. Misschien duikt er nog wat uit het verleden op, dat opnieuw het imago van onze branche kan beschadigen. Verder hebben we niet veel vrienden meer in Den Haag, maar ik denk dat de grootste wettelijke en regeltechnische zaken achter de rug zijn. Daarmee is in landelijk politiek opzicht het speelveld voor 2017 bekend, 2018 kan een ander verhaal zijn vanwege de landelijke verkiezingsuitkomsten. Maar ook dan zullen de hervormingen beperkt zijn. Wij kunnen als Patrimonium bij onze voornemens inzake investeringen bijsturen."

KLANT VOOROP Bouwen, beheren en verhuren, daar gaat het om. Van Haarst heeft de indruk dat Patrimonium dat goed doet. ,,Iets anders is of we ook de goede dingen doen. Daar zijn we mee bezig. Huurders betalen ons en we willen aan hen verantwoording afleggen. Als het om reparatieverzoeken gaat bekijken we of die toekomstbestendig zijn. We willen zo laag mogelijke kosten in de eigen organisatie. Onze medewerkers moeten de klant voorop stellen, dat vraagt een cultuurverandering. Nu is het vooral vastgoedgestuurd en dat blijft uiteraard ook. Daar zijn we nog niet klaar mee, het gaat een paar jaar duren."