• Archief gemeente Veenendaal

Patrimonium viert eeuwfeest met vernieuwing

VEENENDAAL Waarom zou een mantelzorgend kind of kleinkind niet in hetzelfde wooncomplex mogen wonen? Of een leerling verzorging, als student met een opdracht. Onder het motto: meer voor elkaar. Patrimonium woonservice wil deze weg inslaan. De corporatie heeft relatief veel seniorencomplexen, vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, maar dan moeten daarvoor ook wel de mogelijkheden worden geboden.

Gerard van Wijk

,,In het kader van ´langer thuis blijven wonen´ krijgen mantelzorgers voorrang bij huisvesting. Hiervoor benutten we onze vrije ruimte. We zetten het doorstromingsprogramma op om minimaal 20 woningen per jaar extra vrij te spelen.” De belangrijkste doelgroep van Patrimonium blijven de mensen met de minste draagkracht. Doelstelling is om jaarlijks minimaal 650 sociale verhuringen mogelijk te maken. Minimaal 85 procent van alle nieuwe sociale verhuringen is voor woningzoekenden met een inkomen tot 37.000 euro. ,,Hierbinnen verhuren we zo veel mogelijk woningen aan woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag.” Duurzaamheid en energiebesparing zijn grote uitdagingen voor de komende jaren. Voor nieuwbouw is ruimte nodig en die is schaars in Veenendaal. ,,Kleinere woningen bouwen kan een uitkomst bieden.” Patrimonium viert het 100-jarig bestaan. In de vorige week uitgebrachte ondernemingsstrategie 2019-2022 onder de titel ´Navigeren door de toekomst´ wordt de verbinding van toen en nu gelegd. ,,We leven in een dynamische tijd. Vooral onder invloed van technologische innovaties verandert er veel en in een steeds hoger tempo. Voor veel mensen heel ingrijpend, maar zeker niet nieuw. Aan het begin van de vorige eeuw schoten, als gevolg van technische ontwikkelingen, fabrieken als paddenstoelen uit de grond. Dat bracht een enorme beweging op gang van platteland naar de steden. Om al die arbeiders van goede huisvesting te voorzien, ontstonden de eerste woningcorporaties, zoals Patrimonium in 1918.”

Gebaande paden, zo wordt gezegd, zijn soms handig maar leiden zelden tot de nieuwe vergezichten waaraan we juist behoefte hebben. De corporatie wil alleenstaande huurders kleinere woningen aanbieden en eengezinswoningen alleen toewijzen aan gezinnen, vanaf drie bewoners.

VOORRANG Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt voorrang gegeven aan wijkbewoners die willen doorstromen. ,,Daarnaast bevorderen we doorstroming door interessante alternatieven aan te bieden. Uit onze onderzoeken blijkt dat veel huurders bereid zijn te verhuizen naar een andere woning als het aanbod, kwaliteit en prijs, maar goed genoeg aansluit bij hun wensen en behoeften.”

Patrimonium werkt samen met de gemeente en zorgpartijen aan ,,leefbare wijken en we zorgen er voor dat iedereen, ook voor kwetsbare mensen, een thuis is. We vinden dat een belangrijke taak en zien dat die steeds groter wordt.”