• Aart Aalbers

Patrimonium bezig met veranderingen

VEENENDAAL Patrimonium woonservice is bezig met een veranderingsproces. Er is volgens directeur-bestuurder Trees van Haarst ,,een stevige bijstelling in onze portefeuillestrategie aangebracht. Er wordt ingezet op de laagste inkomensgroepen en de meest kwetsbare doelgroepen, waarbij betaalbaarheid voorop staat. Dit leidt tot een gewijzigd huurbeleid met als uitgangspunt dat onze woningen bereikbaar en betaalbaar moeten blijven voor al onze klanten en nieuwe woningzoekenden. Het vastgoed is voor onze klant en niet andersom".

Gerard van Wijk

In het recent uitgekomen jaarverslag van de woningcorporatie zegt Van Haarst dat wonen de kernactiviteit is van Patrimonium. ,,Ons bestaansrecht. Dat zullen wij evenwel moeten kunnen legitimeren doordat wij het aantoonbaar voor onze doelgroepen beter doen dan de commerciële verhuurders. Om dat blijvend mogelijk te maken is een vernieuwing in onze cultuur en bedrijfsvoering noodzakelijk." Al in haar eerste jaar bij Patrimonium, als opvolger van Piet de Vrije, is dat door veel collega´s binnen de woningcorporatie omarmd.

Samen met partners steekt Patrimonium dit jaar meer tijd en energie in de samenwerking, vooral op het terrein van duurzaamheid en het maken van gebiedsvisies. ,,Voor de wijk Franse Gat zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk met bewoners een gebiedsvisie op te stellen." Door het verlagen van de huurprijzen en door de huren af te toppen binnen de grenzen van de huurtoeslag wordt beoogd dat er meer doorstroming op gang komt.

,,Voor de zittende huurders komen er weer mogelijkheden te verhuizen van een appartement naar bijvoorbeeld een betaalbare eengezinswoning. In de loop van vorig jaar is dit al voorzichtig op gang gekomen. We voeren nog geen actief doorstroombeleid. Wel stimuleren we ouderen te verhuizen naar onze ouderen- en aanleunwoningen. Verder proberen we bij een geschikt nieuwbouwproject extra verhuizingen te realiseren door bijvoorbeeld bewoners uit de wijk voorrang te geven door en ze te verhuizen naar de nieuwbouw", aldus Van Haarst.

Inclusief wat eengezinswoningen in Rhenen en wat appartementen in Scherpenzeel heeft Patrimonium woonservice in totaal 7430 woningen. In dit woningbezit zijn vorig jaar tien hennepplantages opgerold. Er zijn 37 ontruimingen aangezegd en in een zestal gevallen is er daadwerkelijk ontruimd. ,,Vijf hadden betrekking op huurachterstand en een op overlast. Voor de overige gevallen is een passende oplossing gevonden. Het aantal ontruimingen is beduidend minder dan was verwacht. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemeenschappelijk project met de gemeente (een Wmo-proef) er voor zorgt dat de meeste aanzeggingen voor ontruiming niet doorgaan. Met elf huurders met een huurachterstand zijn afspraken gemaakt. Zij krijgen een intensief verplicht begeleidingstraject aangeboden." In totaal is 1,8 miljoen euro minder uitgegeven aan planmatig onderhoud, op twee na werden alle geplande bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. ,,Het wijkgericht werken biedt mogelijkheden om snel en adequaat te reageren op behoeften van de bewoners."