• ANP Xtra

'Partners moeten vanaf begin meebetalen aan ICT-campus'

VEENENDAAL De gemeenteraad heeft bij meerderheid een kredietaanvraag voor de eerste fase van een gewenste ICT-campus in Veenendaal goedgekeurd. Dat kost de gemeente drie ton en dat vormde meteen het pijnpunt voor sommige fracties. Zij vinden dat de partners in deze sector, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, vanaf het begin ook financieel moeten bijdragen. ,,Als iedereen enthousiast is moet er ook cofinanciering zijn", aldus de ChristenUnie. Dat gebeurt deels in de tweede fase en volgens plannen draagt vanaf de derde fase de gemeente financieel niet meer bij en moeten de partners het zelf doen.

Gerard van Wijk

Wethouder Marco Verloop wees erop dat onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bij de verwerkelijking van de ICT-campus bijdragen in beschikbaar gestelde uren. Hij overtuigde vier partijen niet: ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Lokaal Veenendaal. Die stemden tegen het collegevoorstel. Een voorstel van de ChristenUnie om bij de eerste fase de helft van de benodigde drie ton door de gemeente te laten betalen en de andere helft door de partners haalde het niet. ProVeenendaal vindt een goede aanjaagfunctie van de gemeente belangrijk en dat vindt het CDA ook, maar de verantwoordelijkheid kan dan wel worden gedeeld. Het plan voor een ICT-campus blijft de SP te vaag, te weinig concreet en de PvdA wees er nog maar eens op dat Veenendaal een opleiding op HBO plus niveau mist. De VVD is daarentegen wel enthousiast over de plannen. Het gaat erom op een andere manier naar economie te kijken.

Het gehele traject is begroot op anderhalf miljoen euro, waarvan onderwijs en bedrijfsleven een half miljoen in uren beschikbaar stellen. Er werd door D66 en PvdA nog gemorreld aan de financiële verdeelsleutel, maar tevergeefs. De  wethouder wil ,,verder aan de slag" omdat er anders een ,,tijdsklem" ontstaat. ,,Zowel tijd als geld is belangrijk." Die actie willen vrijwel alle fracties. ,,Er is genoeg gepraat."