• Aart Aalbers

Parkeren in Veenendaal: duurder maar eenvoudiger

VEENENDAAL Parkeren wordt steeds duurder. In Veenendaal wordt het straatparkeren trendmatig met anderhalf procent verhoogd. Verder verdwijnt in de parkeergarages het betalen per minuut.

Gerard van Wijk

Enige jaren geleden werd het betalen per minuut trots aangekondigd. Volgens de gemeente wordt ,,de verrekenstructuur achter de slagboom geüniformeerd met die van de andere parkeerexploitanten in Veenendaal". Daarmee wordt het betalen in blokken van een half uur voor één euro. Wie na 31 minuten bij de betaalautomaat komt, gaat dus twee euro betalen.

LAMPEGIET Met nog een andere maatregel gaat dat de gemeente jaarlijks één ton opbrengen. Die andere maatregel is dat het parkeerterrein achter theater De Lampegiet wordt gefiscaliseerd, wel met behoud van het tarief van twee euro per uur. De slagbomen verdwijnen hier, er dient in het vervolg vooraf te worden betaald. Voordeel voor de gemeente is dat zonder slagbomen geen btw te worden afgedragen.

De parkeerexploitatie blijft een bron van zorg, na de investeringen in garages in voorgaande jaren. Er moet jaarlijks vier ton bij en dat wordt nu dus met de één ton extra inkomsten drie ton nadelig. Het blijft volgens wethouder Marco Verloop balanceren tussen de service aan de gebruiker aan de ene kant en de voortdurende financiële zorg aan de andere kant. ,,We gaan onderzoek doen naar het afwaarderen van de parkeervoorzieningen en mogelijkheden voor grond(rest)waarde voor de parkeervoorzieningen."

PARKEERPANEL Het parkeerbeleid is er volgens de wethouder op gericht om het eenvoudiger te maken. Dat betreft voornamelijk de zone-indeling in het centrum en de schil rondom het centrum. Een en ander is besproken met een parkeerpanel, waar alle betrokkenen in hebben meegepraat, zoals inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen, het platform gehandicapten en binnenstadsmanagement. Binnen de centrumring is uitsluitend sprake van betaald parkeren. Buiten de ring, in de schil ,,wordt als er sprake is van parkeerdruk gebruik gemaakt van vergunninghoudersparkeren." 

PARKEERABONNEMENT Verder zijn er maatregelen getroffen voor mantelzorgers, een digitale visiteregeling en een flexibele regeling (parkeerabonnement) voor werknemers in het centrum.

Het college denkt dat de nieuwe maatregelen bijdragen aan meer duidelijkheid voor inwoners en gebruikers.

Volgende maand gaat de gemeenteraad zich buigen over de nieuwe parkeermaatregelen.