• Foto: Sander van Snippenberg/BDU

Parkeren toch weer duurder maar op zaterdagen gratis

VEENENDAAL De parkeertarieven in Veenendaal in de gemeentelijke garages en parkeerterreinen gaan vanaf begin volgend jaar met twintig eurocent omhoog, zoals het college het ook had voorgesteld. Maar vanaf zaterdag 14 november wordt wel een proef genomen met gratis parkeren in de drie gemeentelijke parkeergarages op zaterdagen (van half tien tot middernacht), de drukste dag in het winkelcentrum. De proef gaat één jaar duren en een evaluatie moet uitwijzen of de maatregel daarna wordt gecontinueerd. Dat kost de gemeente vele tienduizenden euro's aan inkomsten, maar er moet iets gebeuren om de loop in het winkelcentrum er weer in te krijgen, is de algemeen levende gedachte.

Het was een uitputtende discussie tijdens de raadsvergadering, die tot na het middernachtelijk tijdstip duurde alvorens er van besluitvorming sprake was. VVD, PvdA en ProVeenendaal stelden voor de parkeertarieven te bevriezen. Dat zou 170.000 euro minder inkomsten opleveren en ten laste moeten gaan van de algemene reserve omdat de parkeerreserve zo goed als uitgeput is. Dat voorstel haalde geen raadsmeerderheid. Volgens D66 kost bevriezing van tarieven minimaal een kwart miljoen euro. Bovendien moeten dan alle inwoners hieraan meebetalen en niet alleen de gebruikers en dat vindt met D66 ook GroenLinks onwenselijk. Volgens de PvdA staat Veenendaal voor de keuze: is een goed draaiend en aantrekkelijk winkelcentrum meer of net zoveel waard als een sluitende parkeerexploitatie. Daarop moet de raad in december antwoord geven als het oppimpen van het winkelcentrum aan de orde komt.

Het voorstel van ChristenUnie en CDA met gratis parkeren op zaterdagen kon wel op een meerderheid rekenen. Maar een deel van de raad heeft grote twijfels of de geste zal leiden tot meer bezoek aan het winkelcentrum. Uit onderzoek elders blijkt dat volgens de PvdA niet het geval, D66 denkt dat het alleen tijdelijk zal werken en LokaalVeenendaal spreekt van paniekvoetbal. ,,Eerst een plan maken voor verlevendiging van het centrum, dat in december in de raad bespreken en parkeren is een onderdeel van alle te nemen acties."