• RBT Heuvelrug en Vallei

Parkeren 213 procent duurder

VEENENDAAL Raadslid Gökhan Coban heeft het nauwkeurig uitgerekend. In de afgelopen acht jaar zijn de parkeertarieven in Veenendaal met 213 procent gestegen. ,,Het is alleen maar duurder en duurder geworden."

Gerard van Wijk

Nu is het parkeren overal duurder geworden in de afgelopen jaren, maar Veenendaal begint er, vergeleken met omliggende gemeenten, met kop en schouders bovenuit te steken. Een raadsmeerderheid vindt het ook welletjes en torpedeerde een voorstel van het college om het betalen per minuut achter de slagbomen te vervangen door betalen per half uur. Voor een trendmatige verhoging van anderhalf procent was wel een meerderheid.

TEKORTEN TERUGBRENGEN ,,De winkeliers zijn blij dat het parkeertarief slechts trendmatig is verhoogd. Het winkelcentrum begint na de economische crisis net weer een beetje op te krabbelen en dan moeten consumenten in ieder geval niet geconfronteerd worden met steeds hogere tarieven. Het blijft een moeizame affaire. Voor de crisis zijn de parkeergarages gebouwd en dat vergde de nodige investeringen. De crisis bracht weinig goeds voor het winkelcentrum, bezoekers bleven weg. De nodige investeringen met de parkeergarages zijn niet terugverdiend, er moet ieder jaar fors geld bij. We willen de tekorten op de parkeerexploitatie terug brengen", zegt wethouder Engbert Stroobosscher. Dat was de opdracht van de raad. Vandaar voorstellen om het tekort van een half miljoen naar 3,5 ton terug te brengen.

GEBAKKEN PEREN De maatregelen ter verbetering van het parkeerbeleid kunnen wel op steun rekenen. Eenvoudiger en duidelijker, voor alle gebruikers, voor bewoners en bijvoorbeeld ook voor mantelzorgers. De gebruiker betaalt en een sluitende exploitatie, daar gaat het om, aldus D66. Volgens GroenLinks zitten we sinds de crisis wat het parkeren betreft met de 'gebakken peren'. We gaan nu volgens deze partij aan de slag met de vierde uitvoering van het toneelstuk. De kosten moeten we betalen uit de opbrengsten en niet, zoals nu, de kosten neerleggen bij alle Veenendalers (8 euro per inwoner, is 12 euro geweest).

HOOFDPIJNDOSSIER Het CDA vindt dat de gemeentelijke parkeergarages te vroeg en te duur zijn gebouwd. De VVD spreekt van een hoofdpijndossier. Op de achtergrond speelt nog de kwestie van gratis parkeren op zaterdag en het handgemeen dat daarna ontstond met de eigenaren van de particuliere parkeergarages, die het oneerlijke concurrentie vonden. De Autoriteit Consument & Markt heeft zich uitgesproken en het ziet er niet goed uit voor de gemeente. Die zou 2,5 jaar de mededingingswet hebben overschreden bij de exploitatie van parkeergarages en -terreinen. De gemeente is in gesprek met eigenaren van de particuliere garages.