Parkeervergunning voor mantelzorg kan snel geregeld worden

VEENENDAAL Een parkeervergunning voor mensen die mantelzorg nodig hebben, kan snel worden geregeld. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van Lokaal Veenendaal. De procedure om een vergunning aan te vragen zou niet als klantvriendelijk worden ervaren, zo had de fractie van deze partij vernomen. Mensen zouden ook hinder hebben van specifieke voorwaarden, die niet door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daar klopt volgens het college niets van.

,,Mensen die mantelzorg nodig hebben kunnen een functionele vergunning voor mantelzorg aanvragen. Dit is aan enkele voorwaarden verbonden. Zo moet er sprake zijn van een langere periode van zorg en moet de noodzaak tot mantelzorg zijn vastgesteld, bijvoorbeeld door indicatie vanuit de Wmo." Per adres kan één mantelzorg vergunning worden verleend. Iedere vergunning kan worden gebruikt door drie kentekens.

De snelste manier is om een vergunning via de Webshop te vragen. In de regel wordt de aanvraag binnen één dag na betaling, via iDeal, beoordeeld. Indien de aanvraag aan de voorwaarden voldoet wordt direct na beoordeling een mail gestuurd met daarin de voorlopige vergunning.