Panorama moet per direct zijn deuren sluiten

VEENENDAAL Na veelvuldig overlast van jongeren heeft burgemeester Wouter Kolff besloten Panorama tot en met 6 januari te sluiten. Deze maatregel heeft de burgervader moeten nemen na aanhoudende klachten. ,,In de tussenliggende periode ga ik met de betrokkenen in gesprek om ervoor te zorgen dat iedereen zich in buurthuis Panorama weer veilig en thuis voelt", laat Kolff weten.

Jeroen van der Veer

Vanaf dinsdag 15 december 12.00 uur tot en met woensdag 6 januari 09.00 uur zullen de deuren van het buurthuis aan de Tinneweide dicht blijven. Dit besluit is genomen vanwege ontoelaatbaar gedrag van een aantal jongeren in en rond het pand. ,,Onze partner Veens heeft aangegeven de veiligheid van haar personeel en van andere gebruikers van het buurthuis niet langer te kunnen garanderen."

In Panorama worden vooral veel activiteiten georganiseerd voor de buurt, waaronder ook een inloop voor jongeren. In de afgelopen weken zijn er problemen ontstaan door jongeren die regelmatig deze inloop bezoeken. Een gesprek met desbetreffende personen heeft niets opgeleverd, waardoor burgemeester Kolff zich genoodzaakt voelde de beslissing te nemen.

Kolff: ,,Door verschillende personen en instanties is er geprobeerd om de samenwerking met deze jongeren op te zoeken. Helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat. Een aantal jongeren gebruikt dreigende taal, onttrekt zich aan het toezichthoudende gezag, eigent zich het pand tijdens de inloop toe en laat de autoriteiten niet binnen op het moment dat zij er zijn. Dit vind ik ontoelaatbaar. Bovendien raakt dit de openbare orde en veiligheid in en rondom buurthuis Panorama."

Door deze beslissing zullen de reguliere activiteiten pas weer vanaf 6 januari 2016 hervat worden. ,,Ook de jongereninlopen in Panorama starten we in januari in overleg met Veens weer op."

De activiteiten die in de periode tussen 15 december en 6 januari gepland stonden, zullen waar mogelijk elders plaatsvinden. Deelnemers aan deze activiteiten worden hierover geïnformeerd. De geplande activiteiten in Panorama rondom oud & nieuw zijn afgelast.