• Lex van Lieshout

OZB gaat in Veenendaal twee procent omhoog

VEENENDAAL Alle onroerende zaken in Veenendaal zijn opnieuw gewaardeerd naar de peildatum 1 januari 2014. Deze nieuwe waarde geldt voor het belastingjaar 2015. De OZB gaat in Veenendaal met twee procent omhoog.

Wanneer een woning, als voorbeeld, bij de vorige waarderingsronde op 207.000 euro was getaxeerd (tarief 0,1037 procent) is nu sprake van een waardering van 200.000 euro. De gemiddelde waardedaling bedraagt bijna drie procent. Het tarief na de trendmatige verhoging van twee procent en compensatie herwaardering is dan 0,109 procent. De belastingaanslag was 214 euro en is nu 218 euro.

Ten opzichte van de vorige waarderingsronde (peildatum 1 januari 2013) zijn de woningen in waarde gedaald met gemiddeld 2,9 procent en de waarde van de niet-woningen met gemiddeld twee procent. De gemeenteraad heeft besloten dat de totaalopbrengst van de OZB met twee procent moet toenemen, de zogeheten trendmatige verhoging. ,,Een waardedaling heeft tot gevolg dat bij gelijkblijvende tarieven de totaalopbrengst afneemt. Om deze te neutraliseren zullen de tarieven omhoog moeten."

Het tarief voor de eigenaren van woningen was 0,1037 procent en wordt 0,109 procent; voor de eigenaren van niet-woningen was het 0,1927 procent en dat wordt 0,2005 procent en voor gebruikers van niet-woningen was het 0,154 procent en dat wordt 0,1602 procent.