• Lex van Lieshout

OZB gaat met tien procent omhoog

VEENENDAAL Uit alle hoeken en gaten heeft het college geld vandaan gepeuterd om te komen tot een gewenste sluitende begroting. Het worden zoekrichtingen genoemd, de raad moet er in november een besluit over nemen. Het resultaat: ingrijpende maatregelen in het sociaal domein (Wmo, jeugd en participatie). Over het verhogen van de OZB was in Veenendaal decennia niet te praten. Nu wordt de raad een verhoging van tien procent voorgesteld.

Gerard van Wijk

Uit de algemene reserve moet ook nog eens vier miljoen euro worden gehaald om de pijn hier en daar te verzachten. Daarmee komt de reserve uit op 14,3 miljoen euro, beneden de afgesproken minimale ondergrens van 16 miljoen euro. Dat moet vervolgens de komende jaren worden bijgespijkerd.

GROOTSTE KLAPPEN De grootste klappen vallen in de zorg. De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen en schoonmaakondersteuning gaan omhoog en de compensatieregeling voor lagere inkomens vervalt. ,,Maar we bezuinigen niet op het minimabeleid, we behouden de ondergrens”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg. Zijn collega Marco Verloop laat weten dat het college aan de slag is gegaan met het raadsprogramma en dat is vertaald in de programmabegroting. ,,We hebben, evenals trouwens alle gemeenten, een groot probleem in het sociaal domein, een structureel tekort van vijf miljoen euro.” Wethouder Martijn Beek stelt dat de gemeenten in overleg zijn met de rijksoverheid, maar op Prinsjesdag hebben ze voor deze problematiek nog geen handreiking gezien.

MEEDENKEN Er zijn hogere kosten bij de Wmo en met name de jeugdzorg baart financiële kopzorgen. ,,Dat doet een aanslag op het financiële plaatje van de gemeente en daarom moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen”, aldus Verloop. Overigens worden de maatregelen pas in 2020 zichtbaar. ,,We willen de raad en de samenleving de gelegenheid geven mee te denken en te praten over de te nemen maatregelen en daarvoor hebben we dan de tijd, ook om de meest ernstige aanpassingen te helen”, zegt wethouder Engbert Stroobosscher. Bij bespreking van de kadernota medio volgend jaar moeten concrete besluiten worden genomen.

CULTUUR De verhoging van de OZB zou jaarlijks één miljoen euro in kas brengen en dat geld kan worden gebruikt voor de 'helende aanpassingen'. In 2022 wordt een reëel begrotingsoverschot verwacht. ,,De plannen gaan naar de raad, wat vinden we wenselijk? Er is een alternatief en dat betreft de extra inkomsten”, aldus Verloop. Verder wordt veel onderzoek aangekondigd, zonder dat er concrete maatregelen in het vooruitzicht worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld bij de cultuurparagraaf. Het grootste deel van de twee ton die de raad eerder had gereserveerd voor activiteiten in de cultuursector, wordt nu door het college voor de exploitatie van het theater en de bibliotheek bestemd. Dus is er minder geld voor nieuwe activiteiten en dat komt ,,door de financiële uitdaging die op ons afkomt".