• Feike Klomp

'Te weinig Veenendalers maken gebruik van subsidiepotje onderhoud monumenten'

VEENENDAAL Het college van b. en w. van Veenendaal heeft de indruk dat de financiële tegemoetkoming, die eigenaars van gemeentelijke monumenten voor onderhoud kunnen krijgen, grotendeels een onbekend fenomeen is. De subsidieverordening dateert van 2006. Nu zijn de subsidiemaxima voor onderhoudswerkzaamheden, een schilderbeurt en de reconstructie van monumentale onderdelen verhoogd. Het laten opstellen van een bouwkundig inspectierapport komt ook in aanmerking voor subsidie.

Gerard van Wijk

,,Het beschikbare bedrag, totaal 125.000 euro, is niet verhoogd, dat blijft hetzelfde. Maar de pot wordt niet optimaal benut. Wat daarvan precies de redenen zijn is onbekend. Daarom willen we meer aandacht geven aan het bestaan van de subsidiemogelijkheden", zegt wethouder Martijn Beek.