• Archief BDUmedia

'Overheid moet beter communiceren'

VEENENDAAL ,,We moeten klantvriendelijker worden, de besluitvorming kan sneller en we kunnen snel helder maken wat kan en wat niet kan.” Aan het woord zijn gemeentelijk programmamanager Gerrit Visser en programmaleider omgevingsvisie Astrid Swart. De Omgevingswet komt er aan. Die bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Met andere woorden: de Omgevingswet, die 1 januari 2021 ingaat, integreert 26 wetten die handelen over de fysieke leefomgeving.

Gerard van Wijk

De inwoners merken van het voortraject niet veel, anders dan dat ze hebben kunnen lezen en horen dat de Omgevingswet eraan komt. Maar op het gemeentehuis zijn ze er al enige tijd druk mee omdat het ook voor de ambtenaren een andere manier van werken betekent. De omgevingsvisie speelt zich voor inwoners op een abstract niveau af. Wel is er vanuit het gemeentehuis met de grotere bedrijven en organisaties over gesproken en een dialooggroep uit de raad loopt mee in het traject.

MAKKELIJKER Maar er komt een moment dat de inwoners er wel mee geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld bij kleine verbouwingen waarvoor de meeste vergunningen worden uitgegeven. De bouw van een dakkapel is al vrijer geworden dan wat jaren geleden. ,,Maar dat kan nog vrijer, dat met algemene regels snel duidelijk is wat mag. Er mag veel, maar privacy speelt ook een rol. Iedereen zal begrijpen dat een reuze dakkapel waardoor je zo de slaapkamer van de overburen kan inkijken of ziet of ze spruiten of tuinbonen op tafel hebben staan, ongewenst is. Regels blijven nodig, er is ook altijd een juridische component die meespeelt, maar het wordt met de invoering van de Omgevingswet nog makkelijker een dakkapel te bouwen.”

SNELLER Snellere besluitvorming voor inwoners en bedrijven, daar gaat het om, benadrukken Visser en Swart. ,,Dat in het begin van een traject al helder wordt wat je mag. Dat brengt mee dat wij als overheid ook beter nadenken wat we doen. De overheid moet beter communiceren met inwoners en minder als een hindermacht optreden. Dat gevoel leeft nu nog wel bij sommigen en dat kan weggenomen worden. Snel duidelijkheid bij een verbouwing, bij het aanvragen van een buurtfeest of een ondernemingsactiviteit is belangrijk.”

PARTICIPATIE Er wordt ook gekeken waar tegenstrijdigheden spelen. Zo kan de pracht van een boom van de een de oogst van zonnepanelen van de ander in de weg zitten. ,,Het gaat vaak om praktische zaken. Wat heeft prioriteit, wat heeft voorrang?” Er zijn juridische regels, maar ,,mensen moeten in één ogenblik kunnen zien wat mag en hoe wij er op toe gaan zien. Dat alles in begrijpelijke taal, hoewel niet alles in Jip en Janneke taal kan. Het liefst zoveel mogelijk digitaal ondersteund. Dat is voor ons een opdracht.” Bij het opstellen van de regels worden de inwoners betrokken. ,,Participatie is belangrijk, daarmee starten we binnenkort.”