• Henny Jansen

'OV naar bedrijventerreinen is in Veenendaal niet optimaal'

VEENENDAAL Wie op één van de bedrijventerreinen in Veenendaal werkt is, als hij van buiten de gemeente komt (en dat zijn er veel) genoodzaakt om de auto te nemen. Wie in Veenendaal woont zal zich of op de fiets of met de auto naar het werk moeten verplaatsen. Want de openbaar vervoermogelijkheden naar de meeste bedrijventerreinen zijn minimaal.

Gerard van Wijk

Dat wordt vastgesteld in een memo met als titel 'Pakket van maatregelen vestigingsbeleid'. Het college heeft de memo vorige week aan de raadscommissie gestuurd. ,,De busverbindingen vanaf de stations naar de bedrijventerreinen zijn niet optimaal. Dat leidt ertoe dat werknemers buiten Veenendaal in de regel met de auto naar hun werk moeten. Dit is minder bevorderlijk voor de aantrekkelijkheid van Veenendaal als vestigingsplaats."

ONDERZOEK Een onderzoek wordt gewenst geacht. Daarbij wordt ook gekeken of inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol kunnen spelen in de organisatie ervan. De gemeente stelt vast dat bedrijven op zich wel naar Veenendaal willen komen, of er willen blijven, maar dat ,,simpelweg onvoldoende ruimte beschikbaar is om zich in Veenendaal te vestigen of te verhuizen naar een groter of kleiner kantoorpand. We willen initiatieven opzetten waarmee impulsen worden gegeven om gebouwen geschikter en aantrekkelijker te maken met name gericht op innovatieve en duurzame kantoorpanden."

MAATREGELEN Bij bespreking van de kadernota eerder dit jaar is, met ingang van volgend jaar, voor een periode van vier jaar jaarlijks door de raad 90.000 euro beschikbaar gesteld om de aantrekkelijkheid en bekendheid van Veenendaal als vestigingsplaats voor ondernemingen te vergroten. Er is een pakket van maatregelen opgesteld, dat zich richt op acquisitie, het aantrekken van nieuwe bedrijven, promotie en uitdragen van het imago van Veenendaal als vestigingsplaats en versterking van het vestigingsklimaat, verbetering van de bestaande situatie. Er moet een plan worden gemaakt op welke manier Veenendaal als vestigingsplaats landelijk, provinciaal en regionaal dient te worden gepromoot. Er is nog een aantal kantoorpanden beschikbaar en daarom lijkt het meest doeltreffend de acquisitie te richten op bedrijven in de dienstverlening.

UITSTRALING Voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten is volgens de gemeente uitbreiding van het accountmanagement gewenst. ,,Hiervoor wordt op projectbasis formatie ingehuurd." Naast het binnenhalen van nieuwe bedrijven wordt het vasthouden van het bestaande bedrijfsleven zeker zo belangrijk geacht. Daarvoor wordt via een marketingsplan bezien welke middelen ingezet kunnen worden. Gedacht wordt aan publicaties in vakbladen, online media en het organiseren van bijeenkomsten met landelijke uitstraling, zoals de 'dag van de binnenstad' en de 'dag van de bedrijventerreinen'. De reclamezuil langs de A12 en de informatiepanelen langs de doorgaande wegen zijn geschikt om de aandacht te vestigen op Veenendaal.

BEHOEFTE De gemeente wil ook gaan bekijken hoe de huidige faciliteiten voor startende bedrijven kunnen worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Een inventarisatie moet duidelijk(er) maken waar starters behoefte aan hebben. In de twee jaar geleden opgestelde economische monitor wordt geconstateerd dat het aantal ingeschreven bedrijfsvestigingen de laatste jaren sterk stijgt. Dat kwam met name door de grote groei van zzp'ers. Het aantal banen daalde daarentegen. Het aantal bedrijfsvestigingen bevindt zich tussen de 4500 en 5000.