• Wouter van Dijk

'Ouders merken niks van nieuw leerlingenvervoer'

VEENENDAAL De partijen die betrokken waren bij het debacle rond het leerlingenvervoer in de regio Barneveld, in augustus 2017, hebben de neuzen weer in dezelfde richting staan. Taxibedrijven, de regiecentrale en de betrokken gemeenten willen het vervoer van kinderen naar het speciaal onderwijs na de zomer weer helemaal op de rit hebben.

Jannes Bijlsma

Bij de invoering van een nieuw vervoerssysteem na de zomervakantie - de regiecentrale van de firma Transvision verzorgde voortaan de rittenplanning en de vervoersbedrijven niet meer - liep het volkomen mis: kinderen werden niet of te laat opgehaald en routes klopten van geen kanten. Hierop besloten gemeenten in de Regio FoodValley - opdrachtgever van het leerlingenvervoer - om tijdelijk afscheid te nemen van een regiecentrale die de rittenplanning verzorgde en deze neer te leggen bij taxibedrijf Noot uit Ede, zoals die firma dat eerder ook al deed. De komende maanden werken partijen eraan om het nieuwe systeem echt goed te laten werken, mét een regiecentrale. De ouders en leerlingen mogen daar zo weinig mogelijk van merken, aldus wethouder Leon Meijer van Ede. ,,Routes en chauffeurs worden dit schooljaar niet veranderd, om de rust te bewaren", zegt hij.

VERTROUWEN De Regio FoodValley heeft in de tussenliggende periode niet overwogen om het oude systeem, zonder regiecentrale, in ere te herstellen. ,,We besloten om eerst onderzoek te laten doen naar wat er precies fout ging. Daaruit bleek dat iedereen wel iets verkeerd heeft gedaan. Vervolgens zijn de vervoerders en Transvision weer met elkaar om tafel gegaan. En samen zijn ze aan een oplossing gaan werken. Toen hadden wij weer het vertrouwen dat het goed ging komen."

TOTALE MISLUKKING Dat ging niet zonder slag of stoot, want in september deed Transvision-directeur René van der Veer nog een ongekend gepeperd persbericht uit. Daarin haalde hij fel uit naar de taxibedrijven, die in de aanloop naar de invoering van het nieuwe systeem 'willens en wetens aanstuurden op een totale mislukking'. Bovendien beschuldigde hij FoodValley-directeur Gert Boeve ervan het zijn bedrijf onmogelijk te hebben gemaakt de rittenplanning goed over te nemen, door Transvision buiten het overleg met de vervoerders en buiten de klachtenafhandeling te houden.

GOED GEKNETTERD De gemeenten kregen Van der Veer weer in het gareel, door hem stevig aan te spreken op zijn uitspraken, aldus Boeve. ,,Het heeft even goed geknetterd", bekent hij. ,,Maar je moet het zo zien: dit zijn bedrijven die al jaren in de sector werken en dan ineens met een enorme chaos worden geconfronteerd. Dat had een enorme impact, op iedereen." Meijer voegt er aan toe: ,,Je moet het vergelijken met een groep mannen die met elkaar op reis gaat, net de stad uit zijn en dan knallende ruzie krijgt. Dan kun je teruggaan naar huis, of je spreekt één van die mannen aan: ga je eens gedragen! En dan gaat je vakantie weer verder. Dat is hier gebeurd."

EFFICIËNTER Het gemeentelijk regioverband FoodValley wilde Transvision heel graag aan boord houden, omdat het blijft geloven in het nieuwe systeem met regiecentrale. ,,Dat is in andere gemeenten succesvol ingevoerd", weet Meijer. ,,Het doel is om busjes die 's ochtends eerst voor het leerlingenvervoer worden gebruikt, vervolgens ook te kunnen inzetten voor WMO-vervoer. Dat kan efficiënter met een regiecentrale."