• Hans van de Braak: ,,Onze partij heeft slecht naar onze kiezers en achterban geluisterd. -

    Ted Walker

'Oude idealen actueler dan ooit'

VEENENDAAL ,,Wij willen de tweedeling tussen diegenen die het steeds beter krijgen en degenen die minder profiteren tegengaan. In onze ogen heeft iedereen recht op zekerheid, op werk, op goede betaalbare huisvesting, op goed onderwijs, op toegankelijk vervoer en op een gezonde leefomgeving. Ja, oude idealen, maar actueler dan ooit.” Aan het woord is de fractievoorzitter van de PvdA in Veenendaal, Hans van de Braak.

Gerard van Wijk

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar werd de PvdA na ruim 70 jaar op één stem na weggevaagd uit de gemeenteraad. Terwijl de partij nog niet eens zo bijzonder lang geleden met zes zetels in de raad vertegenwoordigd was. Die ene stem gaf de doorslag, de PvdA bleef met één zetel nog vertegenwoordigd, de SGP moest het met één zetel minder doen. Er kwam nog een hertelling, maar er bleek juist geteld. Hoe richt een partij zich na zo´n electorale dreun lokaal op?

WONDEN GELIKT ,,We hebben eerst onze wonden gelikt”, zegt Van de Braak. ,,Daarna zijn we rond de tafel gaan zitten met onze actieve leden en het Tweede Kamerlid John Kerstens. We konden niet anders dan ook het boetekleed aantrekken. Onze partij heeft slecht naar onze kiezers en achterban geluisterd en dit heeft ook zijn weerslag gehad in Veenendaal. We moeten dichter bij de samenleving staan, een luisterend oor bieden en minder regentesk opereren.”

LEEFBAARHEID Vorige (grotere) PvdA-fracties hebben het volgens Van de Braak prima gedaan. ,,Met de focus op belangrijke sociaal-democratische onderwerpen, zoals zorg, werk en inkomen, huisvesting en fatsoenlijk werk voor een eerlijk loon. Dat blijft, maar we gaan ons daarnaast meer inzetten voor leefbaarheid. Meer aandacht voor milieu, duurzaamheid en circulaire economie. En we zoeken de verbinding, want de duurzaamheidstransitie (van het gas af) moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Voor mensen met een kleine portemonnee, voor nieuwkomers, maar zeker ook voor de middengroepen die maar net in staat zijn om een koopwoning te bemachtigen of een huurhuis boven de huursubsidiegrens.”

MOBILITEIT Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. ,,We zetten ons in voor gratis openbaar vervoer buiten de spits voor minima en ouderen. Mensen met erg weinig geld hebben het niet alleen moeilijk om rond te komen, maar dreigen ook nog eens in een isolement te raken omdat ze het niet kunnen betalen om vrienden en familie die wat verder wonen te bezoeken. Ook willen we snelfietspaden, betere verbindingen in het openbaar vervoer en zeker Veenendaal-Oost ontsluiten zodat het beter bereikbaar wordt. De PvdA zal altijd solidair blijven met de mensen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug nodig hebben, iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en moet volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.” Volgens Van de Braak is er zeker nog veel te doen, ook lokaal.