• Govert Govers

Organisatie Gilbertjaar stuurt raad brandbrief

VEENENDAAL De organisatie van het Gilbertjaar 2019 overweegt zich terug te trekken als de gemeenteraad akkoord gaat met het amendement om de subsidie voor de Stichting Gilbert van Schoonbeke te verlagen van 300.000 naar 100.000 euro. Komende maandag wordt over dat amendement gestemd.

,,Tijdens de Algemene Beschouwingen werd door enkele politici de indruk gewekt dat met een gemeentelijke bijdrage die 200.000 minder bedraagt dan aangevraagd ook een succesvol Gilbertjaar kan worden georganiseerd. Om misverstanden te voorkomen: dat is niet zo'', schrijven voorzitter Saskia Koppert en secretaris Ed Klasen in de brandbrief aan de raad.

MISLUKKING ,,Door het amendement in deze opzet aan te nemen ontstaat niet het gewenste vliegwieleffect waarmee partijen uit de samenleving enthousiast meedoen, maar het tegenovergestelde: als de gemeente haar voorgenomen bijdrage substantieel verlaagt, doen zij dit ook. We krijgen zo geen voordeel maar last van een zelf vervullende voorspelling. In plaats van de sfeer van succes die begon te ontstaan krijgt het Gilbertjaar Veenendaal met dit amendement de sfeer van mislukking. Daardoor haken sponsors en andere 'medemogelijkmakers' af. We zullen onze goede voornemens dan niet moeten terugbrengen met 70 procent (verlaging van 2/3 van het gevraagde budget) van de plannen, maar wellicht met 90 procent.''

GEEN FEESTNEUZEN ,,Wat ons heeft teleurgesteld is'', vervolgen de bestuursleden van de stichting, ,,dat sommige politici het frame 'kiezen tussen een feestje van 3 ton of investeren in zorg' hebben gebruikt. Daarmee doen ze de inmiddels bijna honderd actief betrokken vrijwilligers en partners bij de voorbereidingen voor het Gilbertjaar ernstig tekort. We zijn geen feestneuzen, maar willen maatschappelijke impact bewerkstelligen. Veenendaal beter maken door preventieve maatregelen naast curatieve zorg. Want voorkomen is beter dan genezen. Door bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden. Door de lokale economie te versterken. En door mee te bouwen aan het merk Veenendaal als prettige vestigingsplaats.''

NO FINANCIERING ,,Als het amendement wordt aangenomen, verwachten we dat we door de negatieve spin-off geen financiële bijdragen kunnen doen aan initiatieven die zijn opgepakt in de samenleving. In plaats van cofinanciering wordt het dan no financiering voor projecten die in ons Plan de Campagne staan. Dus geen versterking van de trots op Veenendaal als plaats om te wonen, te werken en te leven; geen projecten waarbij allerlei Veenendalers samen werken aan bijzondere culturele optredens; en geen programma voor het samenbrengen van mensen, het begrijpen van de culturen van andere mensen terwijl je je eigen ontwikkeling verrijkt. Dan wordt 2019 wel een jaar waarin activiteiten met het label 'Gilbert' worden georganiseerd, maar geen Gilbertjaar. En al zeker niet een project waar we de jaren daarna nog de zoete vruchten van plukken. Exponentieel minder lokale, regionale, provinciale en internationale impact dan beoogd.

MODDERFIGUUR Koppert en Klasen vervolgen in hun brandbrief: ,,Sterker: waar enerzijds plannen worden gesmeed om Veenendaal als vestigingsstad op de kaart te zetten, worden met dit amendement de uitgangspunten voor het merk Veenendaal ondermijnd. Mensen die zelf in actie willen komen om hun stad mooier en beter te maken durven niet meer op de overheid als samenwerkingspartner te rekenen, verwachtingen zijn gewekt. Vrijwilligers bedenken zich wel drie keer voor ze zich in zullen zetten. En bij de buitenwereld, inclusief de gemeente Antwerpen, waarmee al samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, slaat Veenendaal een modderfiguur.''

TERUGTREKKEN ,,Niet alleen bij onze partners en vrijwilligers, ook binnen het bestuur van de stichting Gilbert is de teleurstelling over het gebleken gebrek aan politiek draagvlak groot. We overwegen daarom nadrukkelijk de mogelijkheid om onszelf als aanjagers van het Gilbertjaar 2019 terug te trekken. Dus dan zeggen we 'we hebben heel veel in gang gezet. Hier het dossier. We wensen jullie succes om dat met 100.000 euro uit te voeren'. Ongetwijfeld heeft u daarvoor begrip. Net zoals wij er begrip voor hebben, dat in de gemeenteraad ruimte moet zijn voor voortschrijdend inzicht. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk. Net zoals ons verzoek ook duidelijk is: neem dit amendement niet aan, maar investeer in de toekomst van Veenendaal. Dan doen wij dat ook.''