• Pixaby

Opvang jonge kinderen bij meeleefgezinnen loopt goed

VEENENDAAL  ,,Het loopt goed in Veenendaal. Jaarlijks komen er meeleefgezinnen bij, vraag en aanbod zijn aardig in evenwicht. Ook landelijk loopt het goed, we zijn inmiddels in negen veelal grotere gemeenten actief en volgend jaar komen er drie of vier gemeenten bij", laat Femke van Trier weten.

Gerard van Wijk

Van Trier was jarenlang werkzaam in de GGZ, is initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting MeeleefGezinnen. In Veenendaal vangen meeleefgezinnen sinds 2013 een jong kind, in de leeftijd van nul tot vijf jaar, op uit een kwetsbaar gezin. Woensdag 30 augustus is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst aan de Buurtlaan-Oost 62, voor geïnteresseerden en al 'praktiserende' meeleefgezinnen.

STIMULEREN Het gaat om een stimulerende opvang van jonge kinderen van ouders met psychische (GGZ) problemen. ,,Voor mensen met psychische problemen zoals een (postnatale) depressie, borderline- of andere psychische ofwel psychiatrische problemen, vergt de voortdurende zorg en aandacht voor een jong kind kind extra veel van hun energie. Sommige mensen hebben ook geen of onvoldoende netwerk om hun kind op te vangen en staan er alleen voor. Daarvoor is het concept meeleefgezin bedoeld", aldus Van Trier.

ZWAAR ,,Kinderen opvoeden is voor veel ouders een zware taak. Als er dan ook bijkomende problemen zijn is dat extra zwaar. Jonge kinderen vragen veel zorg en aandacht. Kort na de geboorte heeft een baby wisselende slaap- en voedingstijden. Ouders slapen 's nachts minder goed, raken vermoeid en overbelast. Dit ontregelt iedere ouder. Als het kind opgroeit gaat het lopen en klimmen en als het dan ook nog een eigen willetje krijgt, wordt alles steeds heftiger. Door psychische- of psychiatrische problemen problemen bij ouders kan de stress extra oplopen en zij dreigen de grip op de situatie te verliezen, terwijl ze toch graag voor hun kind willen zorgen. Een meeleefgezin kan dan een steuntje in de rug zijn door een kind op te vangen."

PROEF Meeleefgezin is zes jaar geleden in Utrecht begonnen met een proef, gefinancierd door het Oranjefonds. ,,Er is een organisatie voor de training van meeleefgezinnen en contact met vraaggezinnen. Alsmede eerstelijnszorgorganisaties voor de selectie van meeleefgezinnen en ondersteuning van het op gang komen van de samenwerking tussen vraaggezin en meeleefgezin. Er wordt begonnen met het trainen en screenen van een groep van vijf tot zeven meeleefgezinnen."

Het gaat om opvang op vaste tijden, één dag per week en een weekend in de maand. ,,En het gaat om een duurzame relatie die het kind houvast en vertrouwdheid geeft en door loopt na het vierde levensjaar. Voor het kind is er altijd een luisterend oor. In de praktijk blijkt dat het ook bijdraagt aan de stabiliteit van de ouders. Het kind blijft thuis wonen en de band tussen ouders en kind blijft intact. De extra positieve aandacht, structuur en stabiliteit in het meeleefgezin dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van (het brein van) het kind. Als zijn ouders worden ontlast en kunnen herstellen, zijn ook zij tot meer plezier en aandacht voor hun kind in staat.Dat komt het kind direct ten goede."

Meeleefouders zijn vrijwilligers, die vanuit maatschappelijke betrokkenheid als meeleefgezin deze opvang willen bieden. Van Trier weet dat door deze betrokkenheid ouders zich gezien voelen. ,,Ze zijn de moeite waard om zich voor in te zetten en ze staan er niet alleen voor. Dat geeft hen kracht om te herstellen." Een meeleefgezin is wel omschreven als iets tussen een pleeggezin en een extra vader, moeder, opa of oma in.