• ANP

Opmerkelijke daling 65-plussers in Veenendaal

VEENENDAAL Het aantal inwoners van Veenendaal blijft groeien, maar opmerkelijk is dat voor het eerst in vele jaren het aandeel 65-plussers is afgenomen. Dat blijkt uit de recente economische monitor van de gemeente. De monitor geeft alleen statistische gegevens, niet waarom er sprake is van een trendbreuk.

Gerard van Wijk

Vanaf 2013 kwamen er ieder jaar 65-plussers bij, vorig jaar is voor het eerst in zes jaar het aantal ouderen met 354 gedaald. Landelijk neemt het aantal 65-plussers nog steeds toe en rond 2040 is één op de vier Nederlanders 65 jaar of ouder. Sinds 1980 is het aandeel van de ouderen bij de bevolkingsopbouw toegenomen van 20 tot ruim 31 procent.

JONGEREN Op een inwonertal van 65.000 telde Veenendaal vorig jaar 10.667 inwoners van 65 jaar of ouder, tegen 11.021 één jaar eerder. Voor het eerst in zes jaar daalde daarmee het aantal 65-plussers in Veenendaal. Dit in tegenstelling tot de trend in de rest van het land. Het aantal jongeren (0 tot 20 jaar) is al vele jaren nagenoeg stabiel, blijkt uit de recente economische monitor van de gemeente. In 2013 ging het om 16.629 jongeren, vorig jaar waren dat er 16.540.

GROEI Het inwonertal van Veenendaal groeit relatief harder dan in Nederland: bijna één procent tegen een half procent. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van Veenendaalse huishoudens is structureel iets hoger (42.200 euro) dan dat algemeen in Nederland is (41.000 euro).

OPGELEID PERSONEEL ,,De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel om nu en in de toekomst te kunnen voorzien aan de behoefte van goed opgeleid personeel. Onderwijs en bedrijfsleven stemmen om deze reden de onderlinge behoefte op elkaar af."

LEERLINGEN In Veenendaal zaten vorig jaar 2397 leerlingen in het brugjaar, 1288 volgden vmbo, 692 havo/vwo, 1093 havo en 775 vwo. Het totale aantal leerlingen is in zes jaar tijd stabiel gebleven, van 6285 in 2013 tot 6245 vorig jaar. Oktober vorig jaar telde Veenendaal 5.378 bedrijfsvestigingen, bijna driehonderd meer dan één jaar eerder. De groei van het aantal bedrijven is met name te vinden in de groei van het aantal zzp'ers.

BANEN De sterkste groei geldt de sector gezondheids- en welzijnszorg. De grootste sector is al vele jaren de groot- en detailhandel. Het aantal banen steeg vorig jaar met 977 tot 30.305. ,,Dit betekent dat Veenendaal nooit eerder zoveel banen heeft gehad en voor het eerst uitkomt boven de 30.000 banen."

Vorig jaar telde Veenendaal 338 vestigingen in de ICT-sector, ten opzichte van 2017 een groei van dertig bedrijven.