• Hans Verhorst/BDU

Open schoolpleinen weer op agenda

VEENENDAAL In het recente verleden is er al eerder over gesproken en het zeker ook een wens van (een deel van) de gemeenteraad: open schoolpleinen. Het komt nu weer terug op de agenda.

Het is velen een doorn in het oog dat schoolpleinen er na de schooluren verlaten bij liggen, terwijl de jeugd soms nauwelijks een plek in de wijk heeft om te spelen. Een school in West heeft er al eens, naar tevredenheid, een proef mee genomen. Het komt er op neer dat goede afspraken met een aantal omwonenden gemaakt moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld wie de sleutel heeft en op een bepaald moment het hek rond het schoolplein af kan sluiten.

Het college heeft overleg gehad met de schoolbesturen. Die zijn verantwoordelijk voor het al dan niet open houden van schoolpleinen. De besturen hebben aangegeven het met de directeuren van de scholen te zullen bespreken. Zodra er een reactie is zal het college de raad informeren over de verdere aanpak. De multifunctionele inzet van schoolgebouwen is onderwerp van gesprek bij de ontwikkeling van de integrale kindcentra de komende jaren.