• Gemeente Veenendaal

Op weg naar een dementievriendelijke wijk

VEENENDAAL Het begin is er en het was volgens de gemeente succesvol. Het Franse Gat is op weg een dementievriendelijke wijk te worden. ,,We hebben een proef van één jaar gehad en nu het een succes blijkt zetten we het meer gestructureerd uit in de wijk. Er worden afspraken met zorgorganisaties gemaakt", zegt wethouder Nermina Kundic, die samen met haar collega Marieke Overduin verantwoordelijk is voor het project. Afgelopen jaar is er een proef genomen en als de raad akkoord gaat ligt er een aanbeveling om de werkzaamheden voor meerdere buurten uit te breiden in een project van twee jaar.

Gerard van Wijk

Een projectcoördinator stelt samen met de verantwoordelijke projectleiders de plannen op. Doel van de proef in het Franse Gat was inwoners met dementie zo lang mogelijk te laten participeren in hun wijk. Dat gaat niet van vandaag op morgen en het vereist begrip van medebewoners, inlevingsvermogen met degenen die het betreft en praktische aanpassingen.

In de evaluatie wordt geconcludeerd ,,dat de proef een geheel eigen en voor de deelnemers nieuwe manier van samenwerken heeft ontwikkeld. Men denkt en werkt niet alleen vanuit de eigen professie, maar zoekt expliciet naar nieuwe manieren, verbindingen en oplossingen."

Op deze manier wordt het zoeken naar manieren om te komen tot een dementievriendelijke wijk integraal en wijkgericht aangepakt. De eerste stap is nu gezet, de aanpak levert volgens de gemeente aantoonbare resultaten op ,,waaruit blijkt dat het mogelijk is om gezamenlijk een dementievriendelijke buurt te realiseren."

PROEF Twintig procent van de organisaties waar mensen met dementie komen, hebben deelgenomen aan de proef. ,,Nog onvoldoende organisaties hebben meegedaan aan de trainingen. Winkeliers, scholen en kerken zijn benaderd om dit jaar mee te doen."

Negentig procent van de mensen in het Franse Gat met (beginnende) dementie krijgen een op maat aangeboden dagbesteding, maar niet alle mensen met (beginnende) dementie zijn bij de gemeente of zorgorganisaties bekend. ,,Daardoor hebben niet alle mensen een aanbod voor dagbesteding gekregen. Degenen die bekend zijn hebben een vorm van daginvulling, formeel of informeel, verwezenlijkt." Een voorlichtingsbijeenkomst in de wijk, waar 75 inwoners werden verwacht, werd bijgewoond door 221 inwoners.

KEURMERK Na de proef stelt de gemeente tevreden vast dat zij het keurmerk 'dementievriendelijk' heeft verworven, uitgereikt door Alzheimer Nederland. Door middel van een wijkschouw is een wijkanalyse tot stand gekomen over knelpunten in de openbare ruimte voor mensen met dementie. Verder hebben tien mantelzorgers hun ervaringen in een boek gedeeld. Kortom, er is afgelopen jaar al enig werk verzet in de aanloop naar het vervolgtraject.

Het project kost de gemeente 100.000 tot 150.000 euro en voor de coördinatie van de zorg nog eens 50.000 tot 100.000 euro. Verder worden fondsen en organisaties aangeschreven.