Ook onderwijs betrokken bij convenant

VEENENDAAL Bij de verlenging van het convenant over de samenwerking in de Taskforce Ondernemend Veenendaal zijn meerdere partijen betrokken zoals onder meer ook het onderwijs.

In de oorspronkelijke opzet waren gemeente en de Bedrijvenkring partners. Het vizier richt zich nu op nieuwe speerpunten, zoals de ICT-profilering van Veenendaal. Winkelstad Veenendaal doet mee, evenals ICT Valley, de regionale netwerkvereniging ZZP Valley en de onderwijssector is vertegenwoordigd via Het Perron, waar CSV en ROC A12 zijn gehuisvest.

Het nieuwe beleidsdocument wordt deze week door alle betrokken partijen ondertekend. Die hebben als doelstelling een duurzame en economisch vitale stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De Taskforce is er om snel en gezamenlijk initiatieven aan te pakken. Daarbij zijn de hoofdthema's het vestigingsklimaat, werk en profilering.