• Archief BDUmedia

Ook na achttien jaar blijft Freule-dossier geheim

VEENENDAAL De meeste fracties in de Veenendaalse raad verklaren zich voor optimale openbaarheid, maar voor het Freule-dossier gelden andere regels. Dat dossier blijft, achttien jaar na het begin van de affaire, nog steeds gesloten. Volgens het college gaat het in dit geval om grote financiële belangen van de gemeente. ,,Het complexe Freule-dossier is omvangrijk en nog niet tot volledige afronding gekomen."

Alleen SP en Pro Veenendaal hebben er geen bezwaar tegen over te gaan tot openbaarheid, wanneer althans privacy gevoelige gegevens worden verwijderd. Dat bleek woensdagavond in een vergadering van de raadscommissie. De geheimhouding op notulen van het besloten gedeelte van een raadscommissievergadering van mei vorig jaar wordt derhalve niet opgeheven. In die vergadering werd gesproken over het Freule-dossier. Sameer van Alfen, die over de freule-affaire een boek heeft geschreven onder de titel 'De freule: het verhaal van de verdwenen miljoenen', had op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om verstrekking van informatie. Maar het college wil de informatie niet geven en in haar spoor volgt een meerderheid van de raadsfracties.

Er loopt namelijk na al die jaren nog een procedure tussen de gemeente en één van de betrokken partijen. In 1999 sloot de Stichting Freule Lauta van Aysma een nieuwe lening af van circa 13 miljoen gulden, om een eerste lening van 1981 te kunnen aflossen. Het betrof

ouderenhuisvesting aan de Kerkewijk. De gemeente stond borg. Het geld verdween in een onduidelijk project in Canada.

Er moest nu een 'volledige heroverweging van de opgelegde geheimhouding' plaatsvinden, vanwege nieuwe jurisprudentie van de Raad van State. Die 'volledige heroverweging' heeft niet tot andere conclusies geleid.