• Alert CrossMedia

Ook bij SGP verbazing over besluit inzake koopzondag

VEENENDAAL En weer sprak de gemeenteraad urenlang over de koopzondag. Niet dat het iets opleverde. Een motie van Lokaal Veenendaal waarin werd gevraagd om Winkelstad Veenendaal alsnog een zesde koopzondag te laten organiseren in de periode rond de wielerronde, zonder voorwaarde voor het houden van een buitenevenement, werd met de in Veenendaal bij dit soort aangelegenheden gebruikelijke stemmenverhouding (17 tegen 16 stemmen) verworpen.

Gerard van Wijk

Afspraak was dat er zes koopzondagen gecombineerd met een evenement zouden komen, maar de kermis slokte al twee weekenden op. Winkelstad was in de veronderstelling dat dit werd aangezien voor één evenement, maar volgens het college was dit niet het geval. Zodoende blijven er nog maar vier koopzondagen dit jaar over.

GEEN SCHOONHEIDSPRIJS Onduidelijkheid troef als het aankomt op communicatie en afstemming van koopzondagen en evenementen en een slecht bijgewerkte evenementenkalender. De hele gang van zaken, inclusief de digitaal niet beveiligde enquête, verdient volgens de ChristenUnie niet de schoonheidsprijs. ,,Het staat buiten kijf dat er een en ander is misgegaan." 

KRAKKEMIKKIG Lokaal Veenendaal vindt het navrant dat uitgerekend twee liberale wethouders en een liberale burgemeester het besluit hebben genomen om nog slechts vier koopzondagen dit jaar toe te staan. De PvdA vindt de koppeling koopzondagen met een evenement een krakkemikkig besluit. ,,Door gebrek aan geld is het een heilloze weg."

VERBAASD De SGP krijgt het verwijt de zaak te hebben aangekaart met de bedoeling één koopzondag minder te hoeven toestaan. Maar zo is het niet gegaan, aldus fractievoorzitter Dick Bot. Hij was op weg naar de kerk en hoorde het kermisgeruis. Dat kaartte hij terloops aan in een gesprek met ambtenaren, dat over het stadsstrand ging. ,,Het was een puur informatieve vraag, geen schriftelijke formele vraag, over de kermis over twee weekenden." Vervolgens was ook hij verbaasd toen hij van de besluitvorming hoorde.

Label:

Koopzondag