• Archief BDUmedia

Ontwikkeling algemene uitkering blijft risico

VEENENDAAL De financiële positie van de gemeente Veenendaal is volgens de programmabegroting 2018-2021 goed. Maar de Rekenkamercommissie wijst erop dat de ontwikkeling van de algemene uitkering een risico is en blijft voor de gemeente. ,,Dat is onderbelicht in de meerjarenbegroting."

,,Wanneer een nieuw kabinet de huidige koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven doorvoert, kan het beeld nog wel eens fors negatief uitpakken", aldus De Rekenkamercommissie. Het college vindt ook dat dit een onzekere factor is.

De Rekenkamercommissie vroeg zich af wat wordt verstaan onder 'levensduur verlengend onderhoud'. Dat blijkt de komende jaren te gaan om drie miljoen euro voor het wegbeheerplan en 3,7 miljoen euro voor de uitvoering van het rioleringsplan.