Ontruimingsoefening bij Rembrandt College

VEENENDAAL - Terwijl de rook uit het gebouw komt worden de leerlingen en medewerkers door de bedrijfshulpverleners het gebouw uit geholpen. Her en der kijken leerlingen wat verbaasd om zich heen. Hun tassen en spullen hebben ze in de lokalen achter moeten laten. Een school in brand tijdens een lesdag?Het Rembrandt College in Veenendaal hield maandag een geslaagde realistische ontruimingsoefening. Met behulp van een rooksimulator van de bedrijfshulpverlening werd een realistische situatie nagebootst. ,,Het was best eng", zei één van de leerlingen ,,Tijdens het vierde lesuur ging het brandalarm af en we zagen rook in één van de trappenhuizen. We moesten ook ineens een andere trap gebruiken dan normaal.",,De school heeft de laatste jaren al vaker op aangekondigde momenten de ontruiming geoefend, maar dit was de eerste keer dat behalve de directie en het Hoofd BHV niemand op de hoogte was", geeft rector Bart de Grunt aan. ,,Het tijdstip van de oefening werd door de directie bepaald. Hierdoor krijgen we een realistisch beeld of en hoe iedereen op de hoogte is."De kans dát er brand uitbreekt terwijl een school in bedrijf is, is nihil. Toch is het voor scholen van belang dat een ontruiming goed verloopt. ,,We hebben wél de verantwoordelijkheid voor de kinderen van een ander. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan en dat doen we", aldus conrector Thea Starmans. Direct na de oefening volgde op het Rembrandt College nog een evaluatie. ,,We hebben een hoop geleerd", geeft hoofd BHV Cor Brinkman aan. ,,Iedereen was ruim binnen de tijd het gebouw uit en alle ruimtes waren gecontroleerd. Was dit een echte brand geweest was iedereen veilig geweest."De Grunt keek ook tevreden terug op de actie: ,,Mooi om dit te doen. Goed om zo bezig te zijn met onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er kan een aantal dingen best wat strakker, maar dat past wel bij het beeld dat we vooraf hadden."