• Henny Jansen

'Ontlasting Rondweg-Oost niet via Binnenveld'

VEENENDAAL Geen snelweg door het Binnenveld, zeggen ze bij GroenLinks. Het is één van de vele alternatieven die de provincie Utrecht dit jaar onderzoekt om te komen tot een ook in de toekomst aanvaardbare oplossing voor een steeds drukker wordende N233. En wat Veenendaal aangaat met name voor wat de Rondweg-Oost betreft. Het doortrekken van de A30 met een nieuwe brug over de Rijn of een weg iets ten oosten van de nieuwe wijk Veenendaal-Oost lijken op voorhand weinig realiteitszin te hebben. De provincie is er in eerste instantie geen voorstander van en Wageningen ziet het ook niet zitten.

Gerard van Wijk

De besluitvorming is in handen van de provincie. Over de aanpak van de problematiek rond de N233 werd in eerste kwartaal van volgend jaar een besluit genomen. De raad van Veenendaal mag adviseren. De provincie wil komen tot een voorkeursalternatief. Het Binnenveld is een beschermd Natura 2000 gebied, in de late Middeleeuwen ontgonnen en ingericht. De provincie Gelderland heeft het Binnenveld aangewezen als weidevogelgebied en stiltegebied. Daarmee geniet het Binnenveld een vorm van planologische bescherming.

Lokaal Veenendaal vindt dat het woongenot van omwonenden moet verbeteren en niet verslechteren. De VVD is voorstander van verbreding van de weg, als het even kan ondertunneld. Doorstroming van het verkeer is belangrijk. De SP is juist tegen verbreding van de weg. De SGP meent dat in het advies aan de provincie de wensen van Veenendaal moeten worden benadrukt, zonder al te veel vragen te stellen. Er moet urgentie op het dossier worden gehouden, vinden SGP, SP en PvdA. Het wordt een succes geacht dat de provincie niet automatisch heeft voorgesorteerd op tweemaal twee rijbanen.

Het CDA meent dat verder moet worden gekeken dan het deel van de weg dat door Veenendaal loopt. Het gaat volgens D66 om de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.  

Label:

Rondweg-Oost