• Archief BDUmedia

Onrust verhoging huishoudelijk hulp via Wmo neemt toe

VEENENDAAL De onrust en het ongenoegen over de voorgenomen verhoging van de eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning neemt toe. Het college stelt de raad voor met ingang van 2019 de eigen bijdrage te verhogen met vijftig procent, van 10 naar 15 euro per uur.

Gerard van Wijk

Er zijn brieven naar de raad gestuurd van mensen die afhankelijk zijn van de ondersteuning en bij het CDA kunnen verontrusten vanaf vandaag (woensdag) telefonisch hun verhaal kwijt. Een door de hele oppositie gesteunde motie om het klanttarief te handhaven op 10 euro werd eind juni door de coalitie verworpen. Volgende maand komt het opnieuw aan de orde.

TE VEEL VAN HET GOEDE ,,Ik las dat de bijdrage schoonmaakondersteuning van 10 naar 15 euro zal gaan. Dat is voor veel ouderen, dus ook voor mij, te veel van het goede", schrijft J. van Hunnik aan de gemeenteraad. Hij heeft iedere week drie uur schoonmaakondersteuning. ,,Dat is twaalf uur hulp in de vier weken. In plaats van 120 euro moet ik dan 180 euro gaan betalen. Wij vragen ons af hoe het nu verder moet. Ik hoop dat het hart gaat spreken."

ZWAKKEREN Er zijn via de mail meer reacties binnengekomen, zegt fractievoorzitter Harold Schonewille van het CDA. Zo zegt een inwoner het merkwaardig te vinden dat wanneer er bezuinigd moet worden het geld steevast wordt gezocht bij de mensen die het moeilijk hebben, de zwakkeren in de samenleving. Een andere inwoner zegt niet te begrijpen waarom het per se binnen het budget van het sociaal domein 'terugverdiend moet worden'.

MOTIE VERWORPEN Binnen het sociaal domein is tot nu toe een overschot geweest, maar met name de kosten voor de jeugdhulp hebben dat beeld doen veranderen. Een motie om het klanttarief te handhaven op 10 euro werd bij bespreking van de kaderbrief eind juni door de coalitiepartijen verworpen. Die volgden de uitleg van wethouder Martijn Beek dat eerst een integrale afweging dient plaats te vinden. Vervolgens komt de raad weer aan zet bij bespreking van de programmabegroting, volgende maand.

UITDAGING Er ligt volgens de wethouder ,,een uitdaging in het sociaal domein, anders dan één jaar geleden". Volgens de PvdA werkt de drastische verhoging van de eigen bijdrage het zwart werken in de hand. ,,Het moet wel betaalbaar blijven." De coalitiepartijen opperden in juni dat het gaat om consistent beleid.

Maar Schonewille vindt een verhoging van vijftig procent niet duiden op consistent beleid. ,,Inwoners die door de maatregel worden getroffen kunnen reageren naar het CDA'' zegt hij, per adres Buurtlaan-Oost 84, 3907 AC Veenendaal. Telefonisch contact is mogelijk op elke werkdag tot en met 3 oktober van 10.00 tot 12.00 uur via 06-83984762 of via de mail: cda.vdaal@gmail.com